Брой 140 (1152), 22-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Борба с безработицата: трима от всеки четири европейци искат повече мерки от ЕС по проблема


©AP Images/ European Union-EP

Въпреки плавния си спад в последните години безработицата остава сред основните грижи на европейците - три четвърти от анкетираните в неотдавнашно проучване на Евробарометър заявяват, че очакват по-активна намеса на ЕС по проблема. В отговор на резултатите от изследването председателят на комисията на ЕП по заетост Томас Хендел призова лидерите на ЕС да „положат усилия за гарантиране на инвестициите и на висококачествена, устойчива заетост“.

През май 2016 г. нивото на безработица в ЕС падна на 8,6%, което е най-ниското ниво от пролетта на 2009 г. Положението обаче варира силно по страни, като коефициентът е 4% в Чехия и 24% в Гърция. Нивото на младежката безработица в ЕС е 18,6%.

Изследване на Евробарометър, поръчано от Европейския парламент, показва, че борбата с безработицата е втори по важност приоритет за европейците след тероризма. От 28 000 запитани 77% смятат, че ЕС трябва да предприема още действия за решаването на проблема, а 69% смятат, че досегашните усилия са недостатъчни. Сред българите, участвали в проучването, 76% се обявяват за повече мерки на европейско ниво по проблема.

В отговор на изнесените данни председателят на парламентарната комисия по заетост Томас Хендел (ЕОЛ/СЗЛ, Германия) заяви: „Резултатите показват, че целта, с която бе основан ЕС, за слагането на край на войните вече не е достатъчна. Новата насока в Европа трябва да бъде социалната справедливост, слагането на край на безработицата и бедността. Един от всеки четири души живее под линията на бедността, определена от ОИСР, младежката безработица остава неприемливо висока, а ръстът на несигурните работни места кара все повече хора да се съмняват в основополагащото обещание за повече просперитет чрез икономическо сътрудничество.“

Мерки на ЕС срещу безработицата

Борбата с дългосрочната безработица е сред основните приоритети на Комисията на Жан-Клод Юнкер. Стратегията „Европа 2020 г.“ е заложила цели за младежката мобилност, иновациите, образованието и социалното приобщаване и иска да помогне за извеждането на поне 20 млн. европейци от капана на бедността.

През февруари 2016 г. Европейският парламент прие планове за преструктуриране на мрежата EURES с цел подобряване на предлаганите услуги за търсещи и предлагащи работа в рамките на ЕС.

Младежката инициатива за заетост подкрепя младите хора, които нямат възможност да работят или да учат, а Фондът за приспособяване към глобализацията помага за преквалификацията на освободени от големи компании служители заради преместване на дейността в страни извън ЕС.

В приета през юли резолюция депутатите призоваха за актуализиране на дългосрочния финансов план на ЕС за осигуряване на повече средства за борба с безработицата, особено сред младите хора. През юни Комисията стартира нова програма за развитие на умения, които биха помогнали за намирането на работа.

Повече информация относно мерките на ЕС относно безработицата можете да откриете в материала на Изследователската служба на ЕП.

НОВИНИ ОТ БТПП
СТИВ – Италия е най-активната търговска служба на страната ни зад граница за 2015 г.
На база критерии, утвърдени от БТПП и Министерство на икономиката Още
БТПП отличи с почетен диплом посланика на Кралство Белгия в България
По повод приключване на мандата на Н. Пр. Аник Ван Калстър Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига
Центърът е компетентният орган за одобряване на активни вещества, антидоти и синергисти... Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Двадесет български ИКТ проекти са признати за добри практики от Международния съюз по далекосъобщения
Проекти за създаване на електронни услуги, регистри и системи, които подобряват електронното обслужване Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия прие 3 решения по отношение на България за неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на ЕС
Борба с безработицата: трима от всеки четири европейци искат повече мерки от ЕС по проблема
Новата насока трябва да бъде социалната справедливост, справянето с безработицата и бедността Още