Брой 226 (1238), 23-11-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Заключителна конференция по проект „Корпоративна социална отговорност за всеки“

Проведе се заключителната Конференция по проекта „Корпоративна социална отговорност за всички“*, организирана от БТПП. Конференцията събра на едно място представители на работодателски организации, бизнеса, академичните среди, неправителствени организации и държавни институции, давайки възможност за многостранно обсъждане на въпросите по корпоративната социална отговорност в национален и в международен аспект.

Събитието откри Цветан Симеонов, председател на Палатата, който благодари на участниците и партньорите за проявения интерес и подчерта, че въпреки приключването на проекта, целящ повишаване на информираността, насърчаването на КСО остава една от основните задачи на Палатата.

Конференцията продължи с презентации от страна на заинтересовани страни. Марина Стефанова, Директор „Устойчиво Развитие“ в Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, презентира измерението на КСО в малките и средни предприятия, както и основите на т.нар. нефинансово отчитане. Представени бяха и данни от проведено изследване на Българската мрежа, като Стефанова подчерта, че са нужни повече усилия за възприемането на КСО като споделена ценност, а не като единичен акт на филантропия. В заключение бе изразено и становището, че множество МСП са всъщност КСО - ангажирани да извършват социалноотговорна дейност, без да осъзнават тази категоризация на доброто управление и обществения интерес.

От страна на МТСП, Теодора Тодорова, държавен експерт в Дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“, също направи презентация, акцентирайки върху държавните приоритети за КСО и в частност целите за повишаване качеството на живот в синергия с повишаването на икономическото развитие. Обявени бяха и предстоящите планове на МТСП в помощ на развитието на КСО.

В заключителния панел на конференцията беше очертано развитието на въпросите по КСО от гледна точка на международните актьори – правителства, НПО-та, международни организации и международни нормативни актове. Представени бяха също така 8-те основни инструмента на КСО (Глобалния договор на ООН, Ръководните принципи на ОИСР за мултинационалните компании, Стандарта ISO 26 000 и др.) и отношенията на различните държави към тях. Отново бе подчертано, че КСО е преди всичко доброволност и че ако бъде трансформирано в законово задължение, то естеството на корпоративната социална отговорност ще изчезне и ще се превърне просто в корпоративно спазване на законите.
----------
* Партньорски проект, финансиран от Европейската комисия, който се реализира от Турската конфедерация на работодателските асоциации (TİSK) в сътрудничество с работодателски организации от Югоизточна Европа и Международната организация на работодателите (IOE). Цел на проекта е популяризирането на социалната дейност и ангажирането с обществено полезни практики от страна на бизнеса, като координатор по изпълнението на проекта за България е БТПП, в качеството си на  ротационен председател на българските работодателски организации.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Заключителна конференция по проект „Корпоративна социална отговорност за всеки“
Проектът е финансиран от Европейската комисия и се реализира от работодателски организации в Югоизточна Европа Още
Представители на японска корпорация посетиха БТПП
В рамките на проучвателна мисия в България Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
„Мениджър за един ден“ в Русенската търговско-индустриална камара
В рамките на инициатива на Джуниър Ачийвмънт България Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Институтът за пазарна икономика изготви своя Алтернативен държавен бюджет
Максимално консервативно и с ясна цел - запазването на фискалната стабилност и избягване от популизма Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
България ще получи достъп до 210 млн. Евро по Финансовия механизъм на ЕИП и по Норвежкия финансов механизъм
Предвиден е финансов ресурс за околна среда, изменение на климата и нисковъглеродна икономика Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Икономиката на Тайланд – състояние и перспективи
Информация от СТИВ-Хошимин Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент обсъжда ограничения на вредни емисии
С нова директива ще бъдат определени нови национални цели за намаляване на емисиите на пет основни замърсители на въздуха до 2030 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network