Брой 226 (1238), 23-11-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Институтът за пазарна икономика изготви своя Алтернативен държавен бюджет


За 14-та поредна година Институтът за пазарна икономика (ИПИ) изготвя своя Алтернативен държавен бюджет. Това издание на Алтернативния бюджет съвпада с „окото” на поредната политическа криза, което поставя под въпрос самото приемане на бюджет за следващата година. В условията на изключително скъсени политически хоризонти и конституционни предизвикателства пред приемането на бюджета, ИПИ изготви Алтернативния бюджет максимално консервативно и с една много ясна цел - запазването на фискалната стабилност и избягване от популизма, който е заразил много от политическите играчи.

Традиционно в Алтернативния бюджет на ИПИ биват залагани множество идеи за реформи като намаляване на основни данъци и осигуровки, рационализирането на публичните разходи, повече избор в осигурителните системи, задълбочаване на финансовата децентрализация и други. Тази година, на фона на политическата криза и опита ни от последните години, големият фокус попада върху елиминирането на дефицита и удържането на една относително разумна фискална рамка.

Алтернативният бюджет на ИПИ предвижда нулев дефицит, като подготвя фиска за посрещане на една по-неблагоприятна година, както в икономически, така и в политически план. Този бюджет залага достатъчно буфери както в приходната, така и в разходна си част с цел да гарантира запазването на фискалната устойчивост и балансирано салдо дори и при появата на неочаквани външни и вътрешни шокове. Бюджетът също така запазва осигурителната тежест, като не предвижда покачване на цената на труда посредством по-високи осигурителни вноски за пенсия и вдигане на минималната работна заплата, както това е предвидено в проектобюджета на правителството в оставка. Паралелно с това са заложени по-ниски разходи за текуща издръжка на администрацията, както и по-реалистични прогнози за усвояването на европейски средства и свързаните с това капиталови разходи в бюджета..

| изтегли презентация |

Прочетете повече на: http://ime.bg/bg/articles/alternativen-byudjet-po-vreme-na-politieska-kriza-2017/

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Заключителна конференция по проект „Корпоративна социална отговорност за всеки“
Проектът е финансиран от Европейската комисия и се реализира от работодателски организации в Югоизточна Европа Още
Представители на японска корпорация посетиха БТПП
В рамките на проучвателна мисия в България Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
„Мениджър за един ден“ в Русенската търговско-индустриална камара
В рамките на инициатива на Джуниър Ачийвмънт България Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Институтът за пазарна икономика изготви своя Алтернативен държавен бюджет
Максимално консервативно и с ясна цел - запазването на фискалната стабилност и избягване от популизма Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
България ще получи достъп до 210 млн. Евро по Финансовия механизъм на ЕИП и по Норвежкия финансов механизъм
Предвиден е финансов ресурс за околна среда, изменение на климата и нисковъглеродна икономика Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Икономиката на Тайланд – състояние и перспективи
Информация от СТИВ-Хошимин Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент обсъжда ограничения на вредни емисии
С нова директива ще бъдат определени нови национални цели за намаляване на емисиите на пет основни замърсители на въздуха до 2030 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network