Брой 226 (1238), 23-11-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Икономиката на Тайланд – състояние и перспективи


Информация от СТИВ-Хошимин

Тайланд е индустриално-аграрна страна с експортно-ориентиран модел на икономика от преходен тип, характеризираща се с умерени темпове на развитие. Тайланд е един от най-големите доставчици на световния пазар на ориз, захар, каучук, автомобили, калай, волфрам. Освен това, страната има стабилни позиции на световния пазар в предлагането на бижута и хранителни стоки.

Според данни на Международния валутен фонд и Световната банка, мястото на Тайланд в глобалната икономика по следните показатели е следното:

  • 25-то място в света по отношение на обем на Брутния вътрешен продукт(БВП);
  • 17-то в света място по отношение на валутните резерви (167,2 милиарда щатски долари);
  • 4-то място сред страните с най-нисък процент на безработица (0.8%);
  • -73-то място в света по отношение на публичния дълг(47,5% от Брутния вътрешен продукт);
  • 78-мо място по отношение на темпа на инфлация(2.2%);
  • 26-то място в света по отношение на обема на износ(228.5 милиарда щатски долари);
  • 25-то място в света по отношение на обема на внос(250.7 милиарда щатски долари);
  • 29-то в света място по отношение на преките инвестиции(193,7 милиарда щатски долари);
  • 34-то място в света по отношение на чуждестранните инвестиции (65,1 милиарда щатски долари).

Политическата криза, която възникна в страната в края на 2013 г., оказа значително въздействие върху забавянето на развитието на тайландската икономика. Тя доведе до отслабване на вътрешното търсене и забавяне на изпълнението на големи инфраструктурни проекти. Политическите вълнения и конфронтацията между правителството и опозицията доведоха до намаляване на обема на инвестициите в икономиката, на нивото на частното потребление и на промишленото производство. Положението в страната беше овладяно, след като военните поеха управлението на страната.

Продължение  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Заключителна конференция по проект „Корпоративна социална отговорност за всеки“
Проектът е финансиран от Европейската комисия и се реализира от работодателски организации в Югоизточна Европа Още
Представители на японска корпорация посетиха БТПП
В рамките на проучвателна мисия в България Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
„Мениджър за един ден“ в Русенската търговско-индустриална камара
В рамките на инициатива на Джуниър Ачийвмънт България Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Институтът за пазарна икономика изготви своя Алтернативен държавен бюджет
Максимално консервативно и с ясна цел - запазването на фискалната стабилност и избягване от популизма Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
България ще получи достъп до 210 млн. Евро по Финансовия механизъм на ЕИП и по Норвежкия финансов механизъм
Предвиден е финансов ресурс за околна среда, изменение на климата и нисковъглеродна икономика Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Икономиката на Тайланд – състояние и перспективи
Информация от СТИВ-Хошимин Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент обсъжда ограничения на вредни емисии
С нова директива ще бъдат определени нови национални цели за намаляване на емисиите на пет основни замърсители на въздуха до 2030 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network