Брой 226 (1238), 23-11-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският парламент обсъжда ограничения на вредни емисии


Днес Европейският парламент гласува относно въвеждането на по-строги ограничения на вредни емисии - от серен диоксид, допринасящ за образуването на киселинни дъждове, до фини прахови частици, причиняващи дихателни и сърдечно-съдови заболявания.

Съгласно новата директива, по която вече е достигнато неофициално споразумение със страните-членки, ще бъдат определени нови национални цели за намаляване на емисиите на пет основни замърсители на въздуха до 2030 г.

През последните няколко десетилетия емисиите в повечето страни са намалели значително, но все още замърсяването води до над 400 000 случая на преждевременна смърт всяка година в Европа.

Петте замърсители, обхванати в директивата

Основни източници

Ефекти

Намаляване на емисиите до 2030 г. (в сравнение с 2005 г.)

Азотни оксиди (NOx)

Автомобили, камиони, електроцентрали

Респираторни заболявания, допринася за формирането на фини прахови частици, киселинни дъждове, „цъфтеж на водата“

-63%

Неметанови летливи органични съединения (NMVOC)

Платове, бои, разтворители, химическа и хранително-вкусова промишленост, печат

Ключов компонент при формирането на приземен или "лош" озон, който вреди на човешките бели дробове

-40%

Амоняк (NH3)

Земеделие: употреба на торове, животновъдни ферми

Градивен блок на фините прахови частици, допринася за повишаване на киселинността и „цъфтеж на водата“

-19%

Серен диоксид (SO2)

Отопление и производство на електроенергия, домакинства

Допринася за формиране на фини прахови частици и киселинен дъжд

-79%

Фини прахови частици (с диаметър до 2.5 микрона, PM 2,5)

Горене на въглища и дърва, сухопътен транспорт, промишлено производство и електроцентрали

Могат да предизвикат дихателни и сърдечно-съдови заболявания, рак на белия дроб

-49%

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Заключителна конференция по проект „Корпоративна социална отговорност за всеки“
Проектът е финансиран от Европейската комисия и се реализира от работодателски организации в Югоизточна Европа Още
Представители на японска корпорация посетиха БТПП
В рамките на проучвателна мисия в България Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
„Мениджър за един ден“ в Русенската търговско-индустриална камара
В рамките на инициатива на Джуниър Ачийвмънт България Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Институтът за пазарна икономика изготви своя Алтернативен държавен бюджет
Максимално консервативно и с ясна цел - запазването на фискалната стабилност и избягване от популизма Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
България ще получи достъп до 210 млн. Евро по Финансовия механизъм на ЕИП и по Норвежкия финансов механизъм
Предвиден е финансов ресурс за околна среда, изменение на климата и нисковъглеродна икономика Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Икономиката на Тайланд – състояние и перспективи
Информация от СТИВ-Хошимин Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент обсъжда ограничения на вредни емисии
С нова директива ще бъдат определени нови национални цели за намаляване на емисиите на пет основни замърсители на въздуха до 2030 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network