Брой 183 (943), 23-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в проучвателно посещение в Швейцария по проект за насърчаване на социалния диалог и подобряване условията на труд


Главният секретар на БТПП Васил Тодоров участва в периода 16-18 септември в проучвателно посещение в Швейцария, организирано по проект на Министерство на труда и социалната политика - „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Целта на проекта е повишаване на осведомеността на социалните партньори за съществуващите добри практики в областта на различните инструменти на бипартитния социален диалог и за възможните области, в които той може да има водеща роля при решаване на въпроси от взаимен интерес.

В рамките на посещението се проведоха работни срещи с представители на паритарни комисии от Швейцария, посещение на фирми и учебни центрове. Основните теми, които бяха разгледани: законодателната  основа, създаването, функционирането и финансирането на дейността на паритарните комисии в Швейцария, които се състоят от представители на работодателските и синдикалните организации, със задача да следят за спазването на отделните колективни трудови договори. 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в проучвателно посещение в Швейцария по проект за насърчаване на социалния диалог и подобряване условията на труд
Целта на проекта е повишаване осведомеността на социалните партньори за съществуващите добри практики в областта на бипартитния диалог Още
Банка ДСК представи нови кредитни продукти и гаранционни схеми за МСП
С фокус върху индивидуален подход и специализирани консултации, съобразени със спецификата на всеки отделен бизнес Още
Покана за участие в брокерско събитие за намиране на партньори по програма Хоризонт 2020
4 ноември 2015 г., Рига, Латвия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговската палата във Враца разработва инструменти в областта на организационните иновации и иновациите на работното място
Подготвят се обучителни материали и ръководства за повишаване креативните умения на МСП Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Разходите на работодателите за труд нарастват през второто тримесечие
Увеличението в индустрията е с 5,7%, в услугите - с 8,4%, и в строителството - с 5,6% Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Съобщение на EК относно правилата за обществени поръчки във връзка с настоящата криза в областта на убежището
Насоки как да се гарантира спазването на правото на ЕС и същевременно бързо и без излишна бюрокрация да се доставят необходимите услуги Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Рекордно повишаване на минималните осигурителни доходи
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN