Брой 183 (943), 23-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА

Разходите на работодателите за труд нарастват през второто тримесечие


С 6,8% нарастват разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през второто тримесечие на годината спрямо същия период на предходната година. Това става ясно от предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

От НСИ отчитат, че увеличението в индустрията е с 5,7%, в услугите - с 8,4%, и в строителството - с 5,6%.

По икономически дейности през второто тримесечие на 2015 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в секторите „Култура, спорт и развлечения” - 17%, „Административни и спомагателни дейности” - 14,6%, и „Други дейности” - 13,6%. Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в сектор „Държавно управление” - с 1,5%.

Разходите за възнаграждение за един отработен час през второто тримесечие на 2015 г. се увеличават с 6,9% спрямо второто тримесечие на 2014 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 6,3%.

По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 0.5% за „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” до 17% за „Култура, спорт и развлечения”.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в проучвателно посещение в Швейцария по проект за насърчаване на социалния диалог и подобряване условията на труд
Целта на проекта е повишаване осведомеността на социалните партньори за съществуващите добри практики в областта на бипартитния диалог Още
Банка ДСК представи нови кредитни продукти и гаранционни схеми за МСП
С фокус върху индивидуален подход и специализирани консултации, съобразени със спецификата на всеки отделен бизнес Още
Покана за участие в брокерско събитие за намиране на партньори по програма Хоризонт 2020
4 ноември 2015 г., Рига, Латвия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговската палата във Враца разработва инструменти в областта на организационните иновации и иновациите на работното място
Подготвят се обучителни материали и ръководства за повишаване креативните умения на МСП Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Разходите на работодателите за труд нарастват през второто тримесечие
Увеличението в индустрията е с 5,7%, в услугите - с 8,4%, и в строителството - с 5,6% Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Съобщение на EК относно правилата за обществени поръчки във връзка с настоящата криза в областта на убежището
Насоки как да се гарантира спазването на правото на ЕС и същевременно бързо и без излишна бюрокрация да се доставят необходимите услуги Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Рекордно повишаване на минималните осигурителни доходи
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN