Брой 183 (943), 23-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Съобщение на EК относно правилата за обществени поръчки във връзка с настоящата криза в областта на убежището


erfurt.de

В съобщение на Европейската комисия относно правилата за обществените поръчки във връзка с мерките за подкрепа на бежанците се посочва, че държавите членки трябва адекватно и бързо да удовлетворяват най-належащите потребности на търсещите убежище хора от жилища, стоки и услуги. В съобщението се съдържат насоки за националните, регионалните и местните органи как да гарантират спазването на правото на ЕС и същевременно бързо, несложно и без излишна бюрокрация да доставят необходимите услуги (жилищно настаняване, доставки и услуги от първа необходимост). 

С текста на документа на бълг. език можете да се запознаете ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в проучвателно посещение в Швейцария по проект за насърчаване на социалния диалог и подобряване условията на труд
Целта на проекта е повишаване осведомеността на социалните партньори за съществуващите добри практики в областта на бипартитния диалог Още
Банка ДСК представи нови кредитни продукти и гаранционни схеми за МСП
С фокус върху индивидуален подход и специализирани консултации, съобразени със спецификата на всеки отделен бизнес Още
Покана за участие в брокерско събитие за намиране на партньори по програма Хоризонт 2020
4 ноември 2015 г., Рига, Латвия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговската палата във Враца разработва инструменти в областта на организационните иновации и иновациите на работното място
Подготвят се обучителни материали и ръководства за повишаване креативните умения на МСП Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Разходите на работодателите за труд нарастват през второто тримесечие
Увеличението в индустрията е с 5,7%, в услугите - с 8,4%, и в строителството - с 5,6% Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Съобщение на EК относно правилата за обществени поръчки във връзка с настоящата криза в областта на убежището
Насоки как да се гарантира спазването на правото на ЕС и същевременно бързо и без излишна бюрокрация да се доставят необходимите услуги Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Рекордно повишаване на минималните осигурителни доходи
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN