Брой 183 (943), 23-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Банка ДСК представи нови кредитни продукти и гаранционни схеми за МСП

Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП, съвместно с Централно управление на Банка ДСК, организира информационен ден  „Нови кредитни продукти и гаранционни схеми за малките и средните предприятия на Банка ДСК“. Той бе проведен в съответствие с Рамковото споразумение за сътрудничество между Палатата и Банка ДСК, сключено през този месец.

При откриване на събитието Йосиф Аврамов, съпредседател на Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП и член на УС на Палатата, отбеляза амбицията на Съвета да бъде полезен на деловите среди с информация и идеи за финансиране на иновативни проекти.

Презентация на тема: „Банка ДСК – партньор на Вашия бизнес и проектни инициативи“ изнесе Анна Пресолска, зам.-директор на Дирекция „МСП и Агробизнес” в банката.

Визията на банката по отношение кредитните продукти и гаранционни схеми за МСП представиха също Илонка Каратодорова, директор на Бизнес център – София, и Мария Дошева, експерт връзки с МСП клиенти от Бизнес център МСП София – Изток. Те отговориха на въпроси на участниците.

В дискусията участваха акад. Никола Съботинов, съпредседател на Съвета по иновации, доц. Георги Райчевски, програмен мениджър в ГИС Трансфер Център, Тихомира Палова, гл. експерт в Министерството на икономиката,  д-р Стефчо Стефанов, председател на УС на Българската асоциация на фермерите, и др.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в проучвателно посещение в Швейцария по проект за насърчаване на социалния диалог и подобряване условията на труд
Целта на проекта е повишаване осведомеността на социалните партньори за съществуващите добри практики в областта на бипартитния диалог Още
Банка ДСК представи нови кредитни продукти и гаранционни схеми за МСП
С фокус върху индивидуален подход и специализирани консултации, съобразени със спецификата на всеки отделен бизнес Още
Покана за участие в брокерско събитие за намиране на партньори по програма Хоризонт 2020
4 ноември 2015 г., Рига, Латвия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговската палата във Враца разработва инструменти в областта на организационните иновации и иновациите на работното място
Подготвят се обучителни материали и ръководства за повишаване креативните умения на МСП Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Разходите на работодателите за труд нарастват през второто тримесечие
Увеличението в индустрията е с 5,7%, в услугите - с 8,4%, и в строителството - с 5,6% Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Съобщение на EК относно правилата за обществени поръчки във връзка с настоящата криза в областта на убежището
Насоки как да се гарантира спазването на правото на ЕС и същевременно бързо и без излишна бюрокрация да се доставят необходимите услуги Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Рекордно повишаване на минималните осигурителни доходи
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN