Брой 204 (1216), 24-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Председателите на Държавната агенция за бежанците и БТПП ще обменят информация във връзка с трудовата реализация на получилите международна закрила в България


Председателят на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) при Министерски съвет Петя Първанова проведе работна среща с председателя на БТПП Цветан Симеонов. Те заявиха своята готовност да обменят информация във връзка с трудовата реализация на получилите международна закрила в България.

На срещата беше обсъдена възможността Европейските търговски палати да се включат активно в интегрирането на бежанците у нас, както и предоставянето на работодателите на изготвени от ДАБ интеграционни профили на лицата с предоставен в България статут, които желаят да се включат в трудовия пазар.  

От страна на Палатата бе изразена удовлетвореност от работата на ДАБ и възможността да помогнат, защото въпреки усилията на работодателските организации у нас все още остават незаети места в някои сектори.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателите на Държавната агенция за бежанците и БТПП ще обменят информация във връзка с трудовата реализация на получилите международна закрила в България
Новоназначеният посланик на България в Армения посети БТПП
Като основни области в двустранното сътрудничество бяха очертани транспорт, информационни технологии, енергетика, селско стопанство, туризъм Още
Нови членове на Палатата
ВАШИЯТ ГЛАС В ЕВРОПА
ЕК идентифицира добри практики на МСП, инвестирали в мерки за енергийна ефективност
Участвайте и Вие! Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нов европейски стандарт в подкрепа на потребителите на горива
Информация за съвместимостта между превозните средства и наличните в бензиностанциите горива Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
С нова наредба за строителните отпадъци се облекчават общините и бизнеса
Разширява се диапазонът на обектите, за които не се изисква План за управление на строителните отпадъци Още
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2017 г.
На основание на Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, ноември 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още