Брой 204 (1216), 24-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2017 г.


На Интернет сайта на НАП е публикувана  Заповед № РД 05-8691/14.10.2016 г. на председателя на НСИ относно определяне на праговете за деклариране по система Интрастат за 2017 г.  за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране по системата Интрастат за 2017 година са, както следва:

  •   за поток „Изпращания”  е 240 000 лева;
  •  за поток „Пристигания”  е 410 000 лева.

 2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2017 г. са :

  •  за поток „Изпращания” е 11 700 000 лева;
  •  за поток „Пристиганията” е 5 600 000 лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2017 г. е 390  лева.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателите на Държавната агенция за бежанците и БТПП ще обменят информация във връзка с трудовата реализация на получилите международна закрила в България
Новоназначеният посланик на България в Армения посети БТПП
Като основни области в двустранното сътрудничество бяха очертани транспорт, информационни технологии, енергетика, селско стопанство, туризъм Още
Нови членове на Палатата
ВАШИЯТ ГЛАС В ЕВРОПА
ЕК идентифицира добри практики на МСП, инвестирали в мерки за енергийна ефективност
Участвайте и Вие! Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нов европейски стандарт в подкрепа на потребителите на горива
Информация за съвместимостта между превозните средства и наличните в бензиностанциите горива Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
С нова наредба за строителните отпадъци се облекчават общините и бизнеса
Разширява се диапазонът на обектите, за които не се изисква План за управление на строителните отпадъци Още
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2017 г.
На основание на Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, ноември 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още