Брой 204 (1216), 24-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Нови членове на Палатата

Наименование

Дейност

Асоциирани членове

БАК 2 ООД

Производство на асансьори; търговия с части за асансьори

ДЖЕНЕРАЛ ДИСТРИБЮШЪН АД

Търговия на едро с инструменти, машини

ЛЕМА - МАРИН ТОДОРОВ ЕТ

Производство на етерични масла

Мега Кънстракшън Енджиниъринг Трейдинг ЕООД

Търговия на едро с електрическо оборудване

Пауър тийм трейд ЕООД

Търговия на дребно с дизелово гориво-бензиностанция; производство на гумени плочи

ПРМ КОНСУЛТ ООД

Търговия със спецтехника; консултации

ПРО СИНЕМА ПРОДАКШЪН АД

Услуги със снимачна техника, услуги с агрегати и окабеляване

РУМ ВИЛ 2004 ООД

Инженерни дейности и консултации и проектиране; импорт и експорт на оборудване

ФАДАТА ЕООД

Компютърно програмиране

ИНТЕР ФИТИНГС ООД

Производство и търговия с фитинги и други промишлени изделия

КОЗМЕТИЧНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД

Производство и търговия с козметични продукти; транспортна дейност

МАДИСОФТ БЪЛГАРИЯ ООД

Проектиране и разработка на софтуерни продукти; консултантски услуги в областта на ИТ

Тера Ленд ЕООД

Консултантски услуги; производство и търговия със селскостопанска продукция

Допълнителна информация - както за новите, така и за всички
членове на БТПП, може да намерите на Интернет сайта
на Палатата www.bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателите на Държавната агенция за бежанците и БТПП ще обменят информация във връзка с трудовата реализация на получилите международна закрила в България
Новоназначеният посланик на България в Армения посети БТПП
Като основни области в двустранното сътрудничество бяха очертани транспорт, информационни технологии, енергетика, селско стопанство, туризъм Още
Нови членове на Палатата
ВАШИЯТ ГЛАС В ЕВРОПА
ЕК идентифицира добри практики на МСП, инвестирали в мерки за енергийна ефективност
Участвайте и Вие! Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нов европейски стандарт в подкрепа на потребителите на горива
Информация за съвместимостта между превозните средства и наличните в бензиностанциите горива Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
С нова наредба за строителните отпадъци се облекчават общините и бизнеса
Разширява се диапазонът на обектите, за които не се изисква План за управление на строителните отпадъци Още
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2017 г.
На основание на Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, ноември 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още