Назад

БТПП организира среща за представяне на възможностите за достъп на жени - мигранти до пазара на труда
БТПП осигури на украински деца игри и обучителни материали

Българската търговско-промишлена палата проведе среща по проект RIDE, който има за цел подобряване възможностите на жените - мигранти и бежанки да се влеят в пазара на труда чрез дигитални умения и по този начин да се оптимизира тяхното включване в приемащото общество. Специално внимание бе отделено на жените, идващи от Украйна поради военните действия в страната. Срещата се осъществи със съдействието на Open Bulgaria.

Събитието бе открито от Габриела Димитрова, директор „Международно сътрудничество и международни организации“ в БТПП, която представи дейностите по проекта. Тя подчерта, че предстоят обучения по информационни и компютърни технологии /ниво за начинаещи - работа с Microsoft Office, писане на имейли, работа с платформи за онлайн срещи, социални мрежи и др.и ниво за напреднали - придобиване на знания за креативния дизайн, създаване на лого, рекламни материали, обработка на снимки и видео./, обучения по менторство, междукултурно, социално и трудово приобщаване на жени-мигранти, които ще се проведат в електронен и хибриден формат.

Обученията са безплатни. Ще се провеждат на български и английски език, два пъти седмично в онлайн формат. За участие в обученията е необходима предварителна регистрация. Повече информация тук.

Десислава Петкова, експерт в Каритас София, разясни различни теми, които са актуални за украинските жени, пребиваващи в България.

Съгласно приложената от март 2022 г. от Европейския съвет Директива за временна закрила на украинските граждани, влизащи на територията на държавите-членки на Европейския съюз, гражданите от Украйна се ползват автоматично от Временна закрила, която се предоставя от 24 февруари 2022 г. за срок от една година.

Същевременно и независимо от временната закрила, те могат:

1. Да се възползват от краткосрочно пребиваване до 90 дни от датата на влизането в страната (чл. 23, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България);

2. Да поискат временна закрила, която се предоставя в случай на масово навлизане на чужденци, които са принудени да напуснат държавата си по произход, поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките права или насилие в големи размери на територията на съответната държава или в отделен район от нея и които не могат по тези причини да се завърнат там (чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците);

3. Да поискат международна закрила, която се предоставя по силата на Конвенцията за статута на бежанците, съставена в Женева на 28 юли 1951 г. и Протокола за статута на бежанците от 1967 г., ратифицирани със закон на международни актове по защита правата на човека и на този закон и включва статут на бежанец.

Участниците в срещата се запознаха с различните процедури, институциите към които да се обърнат, сроковете и получиха практически съвети. Петкова разясни и следващите стъпки – регистрация по местоживеене, получаване на документи, регистрация в НАП, медицинска помощ, започване на работа, възможности за включване на децата в българската образователна система и др. Подробна информация може да бъде намерена тук на български, английски и украински език.

Д-р Мария Христова, изп. директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции  (СОАПИ), представи разработената от Столична община и Invest Sofia нова платформа в помощ на украинските бежанци които търсят работа - https://jobs.investsofia.com. В платформата, която е на български, английски и украински език, могат да се публикуват както предложения за свободни работни места – от работодателите, така и автобиографии на хора, търсещи работа.

БТПП осигури на децата на присъстващите украински дами игри и обучителни материали по линия на проект RIDE.