Назад

Народното събрание отмени правото да се придобива гражданство срещу инвестиция


Депутатите приеха окончателно промените в Закона за българско гражданство, с които отпада възможността за получаването от чуждестранни граждани на т.нар. златни паспорти.

До този момент България беше една от трите държави в Европейския съюз, заедно с Кипър и Малта, която все още предлагаше опцията за придобиване на гражданство срещу инвестиции.

Съществуването на инвестиционното гражданство беше поставено и от САЩ като пречка пред отпадането на американските визи за България в доклад в края на декември 2021 г. Преди това  Европейската комисия изрази за пореден път безпокойство от продължаващата в България законова възможност за придобиване на българско гражданство по натурализация в замяна на предварително определени плащания. Според ЕК по този начин страната ни налага на други държави членки задължението да признават за граждани на ЕС лицата, натурализирани на това основание, и да им предоставят всички права, произтичащи от този основен статут.