Назад

От 1 април 2022 г. - нов данък върху пластмасовите опаковки в Обединеното кралство


Британското посолство в София информира, че от 1 април 2022 г. в Обединеното кралство влиза в сила нов данък върху пластмасовите опаковки.

Данъкът ще се прилага върху пластмасови опаковки, които съдържат по-малко от 30% рециклирана пластмаса. Производителите и вносителите на поне 10 тона компоненти за пластмасови опаковки през предходните 12 месеца, ще дължат данък в размер на £200 на тон. Производителите и вносителите, които надвишават прага от 10 тона, ще трябва да се регистрират към британските власти. Това се отнася и за компании, чиито опаковки съдържат поне 30% рециклирана пластмаса, но те няма да дължат този данък.

Опаковките, които попадат в обхвата на данъка, обикновено са предназначени да съдържат и предпазват стоките по пътя на тяхната доставка, както и да бъдат използвани от крайния потребител. Опаковките, изработени от повече от един материал, попадат в обхвата на този данък, ако пластмасата е материалът, преобладаващ по тегло.

В приложения файл и в линковете по-долу ще намерите повече информация за стъпките, които трябва да предприемат всички производители, свързани с новия данък:

Производителите, които не са сигурни дали попадат в обхвата на новия данък, могат да се обърнат директно към Британската приходна и митническа агенция на следния адрес: indirecttaxdesign.team@hmrc.gov.uk