Общ преглед на темите, по които ще работят EUROCHAMBRES през 2022 г.


Продължаващата сянка на COVID-19 и амбициозната политическа програма на ЕС осигуряват политическия фон за работната програма на EUROCHAMBRES (Европалати) за 2022 г. Приоритетите на EUROCHAMBRES се съсредоточават върху осигуряването на благоприятстващ бизнеса подход — регулаторна и политическа рамка, която повишава икономическата конкурентоспособност на Европа. Този подход трябва да се разглежда в преследването на цифровия и зеления преход, като той трябва да бъде отразен в разгръщането на плана за възстановяване "Следващо поколение ЕС" и механизма за възстановяване и устойчивост, създаден с цел реагиране на икономическата криза.

Също така EUROCHAMBRES ще продължат да допринасят активно за разгръщането на пакета Fitfor55, който акцентира върху необходимостта от законодателни параметри за енергийния преход и декарбонизацията на икономиката. Очакваното предложение на Комисията относно устойчивото корпоративно управление и комплексната проверка по цялата верига на доставки ще остане на водещо място в списъка с приоритети.

Продължаващото покачване на случаите на COVID-19 и появата на варианта Омикрон пораждат рискове за икономическия растеж. Поради тази причина EUROCHAMBRES ще продължат усилията си за застъпничество за търговска политика, която има за цел да отвори международните пазари за европейски стоки, услуги, инвестиции, както и обществени поръчки.

Несъответствията в уменията продължават да са основна грижа за бизнес общността на Европа. EUROCHAMBRES ще продължат да развиват дейността си, за да гарантират, че предоставянето на цифрови умения е подобрено в съответствие с нуждите на предприятията. Тъй като Европейската комисия определи 2022 г. за Година на младежта, EUROCHAMBRES ще проучат възможностите  чрез мрежата от палати да подобрят достъпа на младите хора до пазара на труда.

Няколко законодателни досиета, част от "Цифровото десетилетие", ще напредват по време на 2022 г., включително Законoдателен акт  за цифровите пазари (DMA), Законодателен акт за цифровите услуги (DSA), както и Законодателния акт за изкуствения интелект. Френското и Чешкото председателство на Съвета на ЕС ще бъдат основен двигател за напредъка на тези преговори.

В рамките на Френското председателство, EUROCHAMBRES също ще следват отблизо изготвянето на окончателния доклад от Конференцията на бъдещето на Европа.

Това дава общ преглед на темите, по които ще работят EUROCHAMBRES  през 2022 г., в съответствие с визията за интегрирана, конкурентоспособна в световен мащаб Европа, където предприятията могат да успеят и да стимулират социално-икономическия напредък.