Обучение по "Техник-технолог в ХВП", 7-11 февруари, присъствено


Съюзът по хранителна промишленост организира присъствено обучение по "Техник-технолог в ХВП", специалност "Производство на месо, месни продукти и риба". Записването в курса става по реда на пристигане на заявките! Курсът ще започне на 7.02.2022 г. Заниманията ще се провеждат в Дом на техниката, гр. София, ул.”Г.С.Раковски” 108, 1 етаж, зала № 109 при стриктно спазване на епидемичните условия!

Заявки за участие се изпращат по ел. път или по поща най-късно до 3 февруари на адрес: Съюз по хранителна промишленост София 1000, ул. Раковски 108, офис 408 Тел./факс: 02/ 987-47-44 GSM: 0888 /72 24 82 e-mail: ufi_sb@abv.bg  инж. Соня Бургуджиева

Програма и условия за участие ТУК