Специален доклад на Европейската сметна палата относно сигурността на 5G мрежите


Европейската сметна палата (ЕСП) публикува Специален доклад „Въвеждане на 5G в ЕС — забавяне в изграждането на мрежите и нерешени въпроси, свързани със сигурността“. Докладът е изготвен под ръководството на Анеми Туртелбоом, член на ЕСП.

В този специален доклад Европейската сметна палата (ЕСП) призовава да бъде даден нов тласък за насърчаване на внедряването в ЕС на 5G технологиите, които са новият световен стандарт за безжични мобилни мрежи. Наблюдават се значителни забавяния при изграждането на 5G мрежите от държавите членки, което излага на риск постигането на целите на ЕС по отношение на достъпа и покритието. Успоредно с това, според одиторите на ЕС, са необходими допълнителни усилия за преодоляване на проблемите със сигурността при внедряването на 5G по последователен и координиран начин.

Тук  можете да намерите специалния доклад и съобщението за пресата.