Брой 186 (443), 25-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Без да постигне консенсус, но в конструктивен дух, НСТС разгледа предлаганите данъчни промени


Предлаганите от правителството промени в данъчните закони разгледа Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Срещата на социалните партньори и представителите на държавата беше открита от председателя на НСТС Зинаида Златанова – вицепремиер и министър на правосъдието. В разискванията участваха и финансовият министър Петър Чобанов, и социалният министър Хасан Адемов.

По предложение на групата на работодателите в НСТС за зам.-председател на Тристранния съвет беше избран председателят на БТПП Цветан Симеонов. Той ръководи втората част на заседанието, в което страните изложиха становищата си по предлаганите данъчни промени.

Заседанието на НСТС, по оценка на финансовия министър Петър Чобанов, премина в много конструктивен дух, независимо от различията. „Общият тон на дискусията беше подкрепящ различни наши мерки и предложения. Беше подчертано, че все пак, предложението ни за пакета данъчни закони не се плъзга по допирателната, т.е. да разглежда само прилагането на общи европейски норми и правила, а се правят стъпки в посока да има по-ниска административна тежест за бизнеса и по-малко процедурни разходи“, коментира министър Чобанов след заседанието. Той подчерта, че стремежът е да се предприемат конкретни мерки за борба със сивата икономика и да бъде укрепена данъчната система. 

Няма да има необлагаем минимум, няма и да се повишава минималната работна заплата (МРЗ) тази година, категоричен е министърът. Той поясни, че тази година МРЗ вече беше повишена и че за ново вдигане няма консенсус и че въпросът не е обсъждан на заседанието. „За догодина виждаме възможност  да бъде повишена и това ще бъде дискутирано със социалните партньори, включително при внасянето на бюджета за 2014 г.“, добави Петър Чобанов. Той каза още, че темата за подоходното облагане, по която също няма консенсус, остава отворена  за дискусии.

„Не беше постигнат консенсус по предлаганите законопроекти. Различните социални партньори аргументираха своите позиции и като компромисно решение бе прието до петък (27 септември) всички социални партньори да имат възможността да представят мотивираните си становища“, съобщи след разискванията Цветан Симеонов.

В хода на дискусията той изрази от името на БТПП одобрение на редица предложения, включително за обединяване на осигурителните декларации, както и на предлаганите промени в Данъчно осигурителния кодекс. Същевременно, председателят на БТПП изрази резерви дали предложенията за преференции са съобразени с възможностите за контрол и недопускане на неправомерно ползване на облекчения.

Цветан Симеонов обърна специално внимание на факта, че в райони с висока безработица е висок делът на сивата икономика. Той акцентира на необходимостта да се премахнат всякакви ограничения като брой работници (в предлагания проект - над 30) като условие за ползване на нулева данъчна ставка по корпоративното подоходно облагане в региони с над средната за страната безработица. Подобни условия обезмислят мярката, тъй като в тези райони преобладават малки и средни фирми. Това е още една илюстрация, че загрижеността за малките и средни предприятия често остава само намерение, коментира председателят на Палатата.

НОВИНИ ОТ БТПП
Без да постигне консенсус, но в конструктивен дух, НСТС разгледа предлаганите данъчни промени
Представителите на работодателите и на синдикатите изразиха различни становища по предлаганите промени, поради което обсъждането на законопроектите ще продължи Още
Кръгла маса за управление на финансови пасиви и приложни аспекти при оценяване на вземания се проведе в Палатата
Инициативата е на Комисията по професионална етика при Камарата на независимите оценители в България Още
Покана за участие в бизнес форум София – Тайпе
Интереси на тайванските компании: зелена енергия, информационни и компютърни технологии, машиностроене, прехрана и земеделие, медицинските изделия и здравеопазване Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Традиционният строителен форум, организиран от КСБ, се проведе в София
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Отпуснат 116 млн. лева за разплащане с бизнеса
Правителството дава 40 млн. лева за дейности в областта на социалната политика Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Положителна тенденция на двустранния стокообмен България – Румъния
Очаква се за 2013 г. той да достигне над 3 млрд. евро Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
300 града в 33 държави честват „Нощта на изследователите“ (27 септември)
Бургас, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора, Варна се включват в инициативата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Посещение на бизнес делегация в Словакия
Делови форум и двустранни срeщи Още