Брой 186 (443), 25-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Кръгла маса за управление на финансови пасиви и приложни аспекти при оценяване на вземания се проведе в Палатата

В БТПП се проведе кръгла маса с дискусия на тема: "Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал и приложни аспекти при оценяване на вземания" по инициатива на Комисията по професионална етика при Камарата на независимите оценители в България.

Във форума участваха представители на заинтересовани институции и организации, в т. ч. Министерство на финансите; Българска народна банка; Комисия по финансов надзор; Агенция по вписванията; Институт на дипломираните експерт счетоводители; Камара на независимите оценители в България; Камара на професионалните оценители; представители на Стопански факултети на водещи висши учебни заведения, фирми и експерти, занимаващи се с преструктуриране на търговски дружества, сертифицирани финансови анализатори.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри събитието като представи целите на дискусията. Той информира, че на последното заседание на НСТС са обсъдени промени в данъчното законодателство. Една от поставените цели, представена от министър Чобанов, е опростяване на събирането на данъци и еднакво третиране на данъчните субекти – фирми и граждани. По този начин ще се улесни работата на данъчната администрация и ще може да се постигне по-добра събираемост.

В тази връзка председателят на БТПП подчерта, че когато трябва да се прави избор между увеличаването на данъците и повишаването на събираемостта, Палатата винаги е защитавала тезата в подкрепа на събираемостта, тъй като това означава излизане на фирми от сивия сектор и нормална конкурентна икономическа среда. БТПП има основание да счита, че едни добри практики, препоръчани от Камарата на независимите оценители с участието на всички експерти, ще бъдат възприети, за развиване на предприемаческата инициатива и активизиране на инвестиционните процеси.

Председателят на УС на Камарата на независимите оценители в България Людмил Симов допълни, че с помощта на институциитe ще се набележат стъпки за решаване на проблемните въпроси.

Акцентите бяха поставени върху:

  • Декапитализацията, като масов проблем за българските дружества и правата на инвеститорите при сделки, свързани с погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал.
  • Методологични проблеми при искания за оценка на вземания, които са финансови пасиви в декапитализирани дружества. Счетоводни аспекти при погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал (Приложение 19 към Международни стандарти за финансово отчитане);
  • Необходимост от единен подход при оценка на финансови активи и пасиви, в т.ч. оценка на вземания, при липса на пазарна статистика и официализиран национален дългов пазар или клирингова къща.

В заключение се взе решение, че е необходимо създаване на работна група, която ще изработи консенсусен документ - методическо ръководство за работа на оценителите по разглежданите казуси. БТПП пое ангажимента да окаже съдействие при формирането на такава група. В началото на 2014 г. ще се определят представители на всички заинтересовани институции.

НОВИНИ ОТ БТПП
Без да постигне консенсус, но в конструктивен дух, НСТС разгледа предлаганите данъчни промени
Представителите на работодателите и на синдикатите изразиха различни становища по предлаганите промени, поради което обсъждането на законопроектите ще продължи Още
Кръгла маса за управление на финансови пасиви и приложни аспекти при оценяване на вземания се проведе в Палатата
Инициативата е на Комисията по професионална етика при Камарата на независимите оценители в България Още
Покана за участие в бизнес форум София – Тайпе
Интереси на тайванските компании: зелена енергия, информационни и компютърни технологии, машиностроене, прехрана и земеделие, медицинските изделия и здравеопазване Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Традиционният строителен форум, организиран от КСБ, се проведе в София
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Отпуснат 116 млн. лева за разплащане с бизнеса
Правителството дава 40 млн. лева за дейности в областта на социалната политика Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Положителна тенденция на двустранния стокообмен България – Румъния
Очаква се за 2013 г. той да достигне над 3 млрд. евро Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
300 града в 33 държави честват „Нощта на изследователите“ (27 септември)
Бургас, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора, Варна се включват в инициативата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Посещение на бизнес делегация в Словакия
Делови форум и двустранни срeщи Още