Брой 40 (1052), 26-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Общо събрание на Съвета на браншовите организации при БТПП


Да се подновят съвместните действия и усилията на БТПП и браншовите организации при Палатата за приемане на Закон за браншовите организации. Това реши Общото събрание на Съвета на браншовите организации след проведена дискусия по темата. Категорично бе заявена необходимостта от законодателно уреждане на въпроса, което многократно бе отлагано.

Браншовите организации, участващи в Общото събрание, отново потвърдиха подкрепата си за позицията на работодателските организации по проблемите, свързани с приложимостта на т.нар. „данък уикенд“. Те се присъединиха към исканията на работодателските организации, изразени в тяхната обща декларация по данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване.  Еднозначно бяха подкрепени посочените в документа мерки за преодоляване на проблемите.

Съветът утвърди Отчета за дейността през 2015 г. и прие Обща рамка на Програма за работата през 2016 година.

Избрано бе Бюро на Съвета на БО в състав:

  • председател: Елица Ненчева – изп. директор на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост
  • заместник-председатели: Силвия Петрова – председател на Българска асоциация на търговците на медицински изделия; Пламен Иванов – председател на Национален браншови пчеларски съюз; Миряна Калчева – член на ИС на БТПП, титуляр, отговарящ за сътрудничеството на БТПП с браншовите организации и председател на Асоциация на българските спедитори; Лъчезар Искров – член на ИС на БТПП, зам.-титуляр, отговарящ за сътрудничеството на Палатата с браншовите организации.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Общо събрание на Съвета на браншовите организации при БТПП
Подновяване на усилията за приемане на Закон за браншовите организации Още
Бизнес делегацията ни в Ташкент проведе срещи в Търговско-промишлената палата на Узбекистан
Секторите от интерес за узбекските фирми са селско стопанство, хранително-вкусова и химическа промишленост, инженеринг, козметика и туризъм Още
Инициативи на Бизнес съвета на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество бяха представени в Палатата
Покана към българските фирми за участие в „Black Sea Expo 2016”, Москва Още
БТПП проведе семинар в подкрепа разработването на иновации от стартиращи предприятия
За насърчаване на иновационните дейности, разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели Още
БТПП бе домакин на Второто състезание по международен търговски арбитраж в София
Участваха осем отбора от седем държави - два от България Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК образува производство за установяване на злоупотреба с господстващо положение и антиконкурентни практики на пазарите на производство и реализация на бензин и дизелово гориво
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Българска банка за развитие подписа договор за финансиране с Индустриалната и търговска банка на Китай
Средствата са предназначени за обща кредитна дейност, пряко финансиране на бизнеса или създаване на он-лендинг програми... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Тестовете на вредни емисии от колите: от лабораторията към пътя
След избухването на скандала с нагласените резултати от тестовете на Фолксваген Европейският парламент и Съветът работят по промени в правилата Още