Брой 40 (1052), 26-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП проведе семинар в подкрепа разработването на иновации от стартиращи предприятия

Българската търговско-промишлена палата проведе семинар на тема: „ОТ ИДЕЯТА ДО ИНОВАЦИЯТА – START UP: ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ -  ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“.

Семинарът запозна участниците с възможностите за финансиране на проекти по грантова схема BG16RFOP002 - 1.002  „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020.

Допустими кандидати са микро, малки, средни и големи предприятия, които имат по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения. Фирмите могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ в размер до 391 166 лв., които могат да съставляват 90% от общите разходи по проекта. Грантовата схема е отворена за прием на проектни предложения до 05.05.2016 г.

По време на семинара бяха подробно разгледани пакетът от документи, необходим при подготовката, кандидатстването и управлението на проекти по процедурата. Поставен бе акцент на често задаваните въпроси по схемата, сред които какво е иновация и иновационни дейности и как се аргументират. Обсъдиха се въпросите относно: допустимост на кандидатите, дейности, отчитане, оценяване и възможности за покриване на максимален брой точки при кандидатстване.

В семинара участваха представители на около 25 фирми от различни сектори на икономиката – информационни и телекомуникационни технологии, строителство, производство на машини и др.

БТПП периодично ще провежда семинари, свързани с актуални процедури по ОПИК, представляващи интерес за българския бизнес.

Обяви за предстоящи обучения ще бъдат публикувани на сайта на Палтата и в Инфобизнес.

НОВИНИ ОТ БТПП
Общо събрание на Съвета на браншовите организации при БТПП
Подновяване на усилията за приемане на Закон за браншовите организации Още
Бизнес делегацията ни в Ташкент проведе срещи в Търговско-промишлената палата на Узбекистан
Секторите от интерес за узбекските фирми са селско стопанство, хранително-вкусова и химическа промишленост, инженеринг, козметика и туризъм Още
Инициативи на Бизнес съвета на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество бяха представени в Палатата
Покана към българските фирми за участие в „Black Sea Expo 2016”, Москва Още
БТПП проведе семинар в подкрепа разработването на иновации от стартиращи предприятия
За насърчаване на иновационните дейности, разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели Още
БТПП бе домакин на Второто състезание по международен търговски арбитраж в София
Участваха осем отбора от седем държави - два от България Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК образува производство за установяване на злоупотреба с господстващо положение и антиконкурентни практики на пазарите на производство и реализация на бензин и дизелово гориво
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Българска банка за развитие подписа договор за финансиране с Индустриалната и търговска банка на Китай
Средствата са предназначени за обща кредитна дейност, пряко финансиране на бизнеса или създаване на он-лендинг програми... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Тестовете на вредни емисии от колите: от лабораторията към пътя
След избухването на скандала с нагласените резултати от тестовете на Фолксваген Европейският парламент и Съветът работят по промени в правилата Още