Брой 231 (488), 27-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Председателят на БТПП проведе делови срещи в Разград


С цел съдействие на фирмите и проучване на условията за бизнес в страната, на трудностите и проблемите по места, председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе срещи с предприемачи от региона на Разград, както и с местната власт. 

С кмета на Разград Денчо Бояджиев бяха разисквани приоритетите в Общинския план за развитие на Разград за периода от  2014 до 2020 г., сред които са повишаване на конкурентоспособността на местната икономиката и развитието на туризма.

Цветан Симеонов посети индустриална зона „Перистър“, както и фирма „Амилум България” ЕАД – една от структуроопределящите фирми в Разград.. В предприятието на ден се обработват 1200 т царевица за производство на широка гама нишестета, глюкозни сиропи, кристална и течна декстроза и високо фруктозни царевични сиропи.

На пресконференция за местните медии председателят на Палатата съобщи, че „Амилум България“ ЕАД - Разград ще получи годишната награда на БТПП за първо място сред фирмите от Северен Централен район в категория „максимални приходи от продажби”.

Бе обявено и намерението на БТПП да поиска от държавните институции да се направи преглед на всички режими, създаващи административна тежест за фирмите. „Ако те не са свързани с ангажименти на България по линия на ЕС, да се пристъпи към тяхното незабавно отменяне. Също така, ако се констатира, че българските правила са с повече формалности от изискванията на ЕС, всичко, което надхвърля тези изисквания, да бъде също отменено“, добави Симеонов. Подготвя се списък с предложения за отпадане на режими и изисквания към малките, средни и микро предприятия, които не могат да бъдат изпълнявани.

Днес председателят на Палатата ще проведе срещи във Варна с представители на бизнеса.

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП проведе делови срещи в Разград
В програмата бе включено и посещение на „Амилум България” ЕАД – една от структуроопределящите фирми в Разград Още
Новоназначеният извънреден и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия посети БТПП
Посланик Том ван Оорсхот вижда голям потенциал за стъпването на холандски малки и средни предприятия на българския пазар Още
БТПП започва работа по нов проект за информационна сигурност
Финансирането на проекта е по линия на Програма за учене през целия живот Още
GS1 България популяризира приложението на стандартите GS1 с поредица от семинари
Темите са свързани с актуалните тенденции на българския пазар, основно по отношение на веригата за доставка на хранителни продукти Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българска фотоволтаична асоциация: Надяваме се, че България ще следва препоръките на Европейската комисия
ВЕИ секторът припомни на държавата, че Брюксел не препоръчва рестрикции със задна дата Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Народното събрание прие бюджета на ДОО на второ четене
Максималният осигурителен доход нараства от 2200 на 2400 лева Още
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
АЛС България ООД и Алианц България Холдинг АД получиха Наградата на Представителството на Бавария в България за 2013г.
Баварското представителство в България отличи с почетната награда – Баварския порцеланов лъв – предприятия, които участват активно в развитието на икономическите отношения между България и Бавария Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Борба с избягването на корпоративни данъци - мерки на равнище ЕС
Новите правила ще задължат компаниите да плащат данъците, дължими върху входящите плащания, ако те са били приспаднати другаде като изплащане на дълг Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Годишни награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите