Брой 231 (488), 27-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП започва работа по нов проект за информационна сигурност


На 25 и 26 ноември в гр. Патра, Гърция се състоя среща на партньорите във връзка със стартиране на новия проект „V-ALERT“, финансиран в рамките на Програма за учене през целия живот. БТПП е партньор по проекта, заедно с още 5 организации от Гърция, Кипър, Хърватска и Сърбия. Срокът на изпълнение на проекта е 2 години.

На срещата бяха презентирани  основните цели на БТПП в рамките на проекта, свързани с повишаване познанията на МСП по отношение на безопасността на информацията в интернет, запознаване със  заплахите и съответно със защитните механизми и действия в тази насока. Палатата е водеща организация и на „Работен пакет 5”, свързан с оценка на дейностите по изпълнение на проекта, включително разработване на правила за външна и вътрешна оценка и мониторинг.

Проект „V-ALERT“ предвижда разработването и тестването на 3D виртуална среда за обучение, която ще симулира реални ситуации с цел повишаване културата на ползване на интернет от фирмите и потребителите. След разработване на средата ще бъдат организирани сесии по тестването й, които ще бъдат обявени допълнително от БТПП.

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП проведе делови срещи в Разград
В програмата бе включено и посещение на „Амилум България” ЕАД – една от структуроопределящите фирми в Разград Още
Новоназначеният извънреден и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия посети БТПП
Посланик Том ван Оорсхот вижда голям потенциал за стъпването на холандски малки и средни предприятия на българския пазар Още
БТПП започва работа по нов проект за информационна сигурност
Финансирането на проекта е по линия на Програма за учене през целия живот Още
GS1 България популяризира приложението на стандартите GS1 с поредица от семинари
Темите са свързани с актуалните тенденции на българския пазар, основно по отношение на веригата за доставка на хранителни продукти Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българска фотоволтаична асоциация: Надяваме се, че България ще следва препоръките на Европейската комисия
ВЕИ секторът припомни на държавата, че Брюксел не препоръчва рестрикции със задна дата Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Народното събрание прие бюджета на ДОО на второ четене
Максималният осигурителен доход нараства от 2200 на 2400 лева Още
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
АЛС България ООД и Алианц България Холдинг АД получиха Наградата на Представителството на Бавария в България за 2013г.
Баварското представителство в България отличи с почетната награда – Баварския порцеланов лъв – предприятия, които участват активно в развитието на икономическите отношения между България и Бавария Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Борба с избягването на корпоративни данъци - мерки на равнище ЕС
Новите правила ще задължат компаниите да плащат данъците, дължими върху входящите плащания, ако те са били приспаднати другаде като изплащане на дълг Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Годишни награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите