Брой 231 (488), 27-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Борба с избягването на корпоративни данъци - мерки на равнище ЕС


С промените в правилата за корпоративните данъци в ЕС се цели повишаване на приходите в националните бюджети и създаване на равноправни условия на конкуренция чрез премахване на вратичките, използвани от някои компании за избягване на плащането на данъци.

Целта на новите правила  е да се попречи на предприятията да използват различията в данъчното законодателство, за да избягват плащането на данъци.

Приетата през 1990 г.  Директива за дружествата майки и дъщерните дружества  на ЕС имаше за цел премахване на риска от двойно данъчно облагане за компании, работещи в различни страни от Съюза. Някои фирми обаче използваха пропуските в системата, за да избягват плащането на данъци върху трансграничните си плащания.

Край на „двойното данъчно необлагане“

Някои компании специално прибягват до хибридни кредитни споразумения, за да се възползват от сегашните правила. В зависимост от страната тези заеми се третират или като признати за данъчни цели плащания по дълг или като освободени от данъци дивиденти.

Това може да доведе до данъчно облекчение за филиала в една държава и до освобождаване от данъци за компанията майка в друга. На практика това означава, че компанията плаща малки данъци или изобщо не плаща данъци върху печалбите, реализирани от филиалите в определени страни.

Новите правила ще задължат компаниите да плащат данъците, дължими върху входящите плащания, ако те са били приспаднати другаде като изплащане на дълг. Това би трябвало да попречи на трансгранични компании да планират вътрешните си трансфери специално по такъв начин, че да се възползват от този пропуск на „двойното данъчно необлагане“.

По този въпрос мерки на равнище ЕС са особено подходящи, тъй като мерките само на национално равнище ще изложат страните членки на опасност от загуба на данъчни приходи. Това също така означава, че предприятията вече няма да могат да прехвърлят или създават филиал в друга страна от ЕС само за да използват различията в националните правила.

Борба с избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане

Избягването на корпоративни данъци е приоритет не само за ЕС, но и в международен план. Този въпрос бе обсъден на неотдавнашните срещи на Г-8 и Г-20, където лидерите подкрепиха плана за действие във връзка с избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане на ЕС.

В представения през декември 2012 г. план са очертани мерки за подпомагане на правителствата от ЕС да си върнат милиарди евро, изгубени в резултат на избягване на данъци и отклонение от данъчно облагане.

Освен по премахването на пропуските в данъчното законодателство, Комисията работи и по пакет мерки, включващ кодекс на данъкоплатците, данъчен идентификационен номер на ЕС, насоки за проследяване на паричните потоци и мерки за ограничаване на данъчните убежища.

Следващи стъпки

Очаква се до 31 декември 2014 г. правителствата от ЕС да приложат изменените правила и да приемат закон на равнище ЕС срещу злоупотребите — предпазна мярка срещу измамни данъчни практики.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП проведе делови срещи в Разград
В програмата бе включено и посещение на „Амилум България” ЕАД – една от структуроопределящите фирми в Разград Още
Новоназначеният извънреден и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия посети БТПП
Посланик Том ван Оорсхот вижда голям потенциал за стъпването на холандски малки и средни предприятия на българския пазар Още
БТПП започва работа по нов проект за информационна сигурност
Финансирането на проекта е по линия на Програма за учене през целия живот Още
GS1 България популяризира приложението на стандартите GS1 с поредица от семинари
Темите са свързани с актуалните тенденции на българския пазар, основно по отношение на веригата за доставка на хранителни продукти Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българска фотоволтаична асоциация: Надяваме се, че България ще следва препоръките на Европейската комисия
ВЕИ секторът припомни на държавата, че Брюксел не препоръчва рестрикции със задна дата Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Народното събрание прие бюджета на ДОО на второ четене
Максималният осигурителен доход нараства от 2200 на 2400 лева Още
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
АЛС България ООД и Алианц България Холдинг АД получиха Наградата на Представителството на Бавария в България за 2013г.
Баварското представителство в България отличи с почетната награда – Баварския порцеланов лъв – предприятия, които участват активно в развитието на икономическите отношения между България и Бавария Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Борба с избягването на корпоративни данъци - мерки на равнище ЕС
Новите правила ще задължат компаниите да плащат данъците, дължими върху входящите плащания, ако те са били приспаднати другаде като изплащане на дълг Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Годишни награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите