Брой 231 (488), 27-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

GS1 България популяризира приложението на стандартите GS1 с поредица от семинари

През този месец Съвет GS1 България при БТПП проведе поредица от семинари, посветени на стандартите GS1 и тяхното приложение у нас. Първият семинар „Маркиране на стоките с баркод. Общо представяне на системата GS1“ имаше за цел да въведе участниците в структурата на стандартите и техните направления, както и в процеса за разработване на нови стандарти. Особено внимание бе обърнато на методиката за еднозначна, уникална и валидна в цял свят идентификация на потребителски стоки, логистични единици и фирмите по веригата за снабдяване.

Втория от поредицата семинари „Баркод символ GS1 DataBar  - технически характеристики, приложение и предимства“ бе посветен на възможностите, които предоставят стандартите GS1 за еднозначно маркиране на стоки с променливи тегла и пресни продукти. За тези продукти и за нуждите на проследимостта е важно партидата и срокът на годност също да бъдат кодирани с баркод символ, което позволява своевременно отразяване на тези данни в информационните системи, както и по-добро управление на сроковете на годност и бърза реакция при нужда от изтегляне на продукти от пазара.

Третият семинар „Стандартен GS1 логистичен етикет” бе посветен на стандартната идентификация на логистичните единици за нуждите на транспорта и складирането. Използването на стандартен етикет в комбинация с електронен обмен на данни повишава ефикасността при приемане и експедиране на стока, като същевременно намалява вероятността за грешки.

Разгледаните теми имат тясна връзка с тенденциите, които се очертават на пазара в България, най-вече по отношение на веригата за доставка на хранителни продукти. Освен от представители на този сектор, семинарите бяха посетени и от представители на фирми от строителната индустрия и спортните стоки. Събитията преминаха при голям интерес, като в края на всеки семинар фирмите имаха възможност да задават въпроси към експертите на GS1 България, свързани със спецификата на тяхната дейност и етапа на използване на стандартите GS1. На участниците ще бъдат издадени сертификати.

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП проведе делови срещи в Разград
В програмата бе включено и посещение на „Амилум България” ЕАД – една от структуроопределящите фирми в Разград Още
Новоназначеният извънреден и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия посети БТПП
Посланик Том ван Оорсхот вижда голям потенциал за стъпването на холандски малки и средни предприятия на българския пазар Още
БТПП започва работа по нов проект за информационна сигурност
Финансирането на проекта е по линия на Програма за учене през целия живот Още
GS1 България популяризира приложението на стандартите GS1 с поредица от семинари
Темите са свързани с актуалните тенденции на българския пазар, основно по отношение на веригата за доставка на хранителни продукти Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българска фотоволтаична асоциация: Надяваме се, че България ще следва препоръките на Европейската комисия
ВЕИ секторът припомни на държавата, че Брюксел не препоръчва рестрикции със задна дата Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Народното събрание прие бюджета на ДОО на второ четене
Максималният осигурителен доход нараства от 2200 на 2400 лева Още
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
АЛС България ООД и Алианц България Холдинг АД получиха Наградата на Представителството на Бавария в България за 2013г.
Баварското представителство в България отличи с почетната награда – Баварския порцеланов лъв – предприятия, които участват активно в развитието на икономическите отношения между България и Бавария Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Борба с избягването на корпоративни данъци - мерки на равнище ЕС
Новите правила ще задължат компаниите да плащат данъците, дължими върху входящите плащания, ако те са били приспаднати другаде като изплащане на дълг Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Годишни награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите