Брой 250 (1262), 28-12-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Първи резултати от изпълнението на пилотна програма за насърчаване на стажуването


БТПП започна изпълнението на дейности от разработена пилотна програма за насърчаване на работодателите за наемане на стажанти и чираци. Програмата е разработена в рамките на проект „Increaseing SME apprenticeship engagement“, който стартира в края на 2015г. и е финансиран по програма Еразъм+ . Проектът цели да проучи съществуващите системи на професионално образование, обучение и чиракуване в партниращите страни; да анализира добри практики от Германия и Канада, на базата на които да разработи пилотни програми за Великобритания, България и Полша.

Пилотната програма за България стартира през септември 2016 г. и включва изпълнението на следните дейности:

  • организиране на информационни срещи за запознаване на МСП от ползите от назначаване на стажанти;
  • разработване на „Наръчник за ментори“, съдържащ практични съвети и информация относно техники, прилагани в процеса на работа със стажанти;
  • предоставяне на консултации и информация на работодатели, желаещи да наемат стажанти или чираци във фирмите си;
  • предоставяне на актуална информация за схеми за финансиране по ОП Развитие на човешките ресурси, насърчаващи наемането на стажанти и чираци;
  • предоставяне на добри практики и материали в областта на чиракуването и стажуване, които се прилагат успешно в Германия и Канада.

Подробна информация за проекта е налична на страницата на БТПП: (http://www.bcci.bg/bulgarian/projects/erasmus_pluse/news.htm ). Палатата ще изнесе подробности около предстоящи мероприятия от пилотната програма през 2017 година.

НОВИНИ ОТ БТПП
Първи резултати от изпълнението на пилотна програма за насърчаване на стажуването
Целта е популяризиране на добри практики сред работодатели, желаещи да наемат стажанти или чираци Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Нова наредба ще гарантира по-добра защита на българските работници, командировани в ЕС
Условията на труд не могат да бъдат по-неблагоприятни за работниците от условията, установени в приемащата държава Още
БИЗНЕС СРЕДА
Ръководството на КФН ще се среща всяка седмица с бизнеса
Бизнесът ще има възможност да представя своите проблеми и да дава предложения за подобряване на бизнес средата Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Промените в голяма степен следват приетите изменения и допълнения в ЗАДС, в сила от 1 януари 2017 г. Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нова редакция на Ницската класификация влиза в сила от 2017 г.
Ще се прилага за заявки, подадени на или след 1 януари 2017 г. и няма да засяга подадените преди тази дата заявки Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network