Брой 250 (1262), 28-12-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове


Промените, които се предлагат с проекта на нормативен акт, в голяма степен следват  приетите изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), обнародвани  в „Държавен вестник“, бр. 97 от 6 декември 2016 г., в сила от 1 януари 2017 г.

С цел привеждане на правилника в съответствие с приетите промени в Закона за акцизите и данъчните складове обнародвани  в „Държавен вестник“, бр. 97 от 6 декември 2016 г., в сила от 1 януари 2017 г. и с оглед гарантиране правата на данъчнозадължените лица, срокът за обществени консултации е 12 януари 2017 г.

Добави коментар

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Първи резултати от изпълнението на пилотна програма за насърчаване на стажуването
Целта е популяризиране на добри практики сред работодатели, желаещи да наемат стажанти или чираци Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Нова наредба ще гарантира по-добра защита на българските работници, командировани в ЕС
Условията на труд не могат да бъдат по-неблагоприятни за работниците от условията, установени в приемащата държава Още
БИЗНЕС СРЕДА
Ръководството на КФН ще се среща всяка седмица с бизнеса
Бизнесът ще има възможност да представя своите проблеми и да дава предложения за подобряване на бизнес средата Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Промените в голяма степен следват приетите изменения и допълнения в ЗАДС, в сила от 1 януари 2017 г. Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нова редакция на Ницската класификация влиза в сила от 2017 г.
Ще се прилага за заявки, подадени на или след 1 януари 2017 г. и няма да засяга подадените преди тази дата заявки Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network