Брой 250 (1262), 28-12-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network


ЕNTERPRISE EUROPE NETWORK
e-mail: een@bcci.bg
тел.: (02) 8117 505, 8117 515

28.12.16.01 БЕЛГИЯ
Фирма, специализирана в областта на компютърно базирани медицински уреди за диагностика (ултразвукови скенери, софтуери и аксесоари на спирометри) търси дистрибутори.
Валидна до: 28/12/2017

28.12.16.02 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Фирма търси дистрибутори за предлагане на стабилни безжични структурни и геотехнически сензори, приложими в строителството, в железопътната и минната индустрия.
Валидна до: 28/12/2017

28.12.16.03 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Производител на мобилна технология за автомобилна сигурност за предотвратяване на кражби търси бизнес партньори.
Валидна до: 28/12/2017

28.12.16.04 ГЕРМАНИЯ
Фирма, специализирана в предлагане на системни решения на основата на биомаса от водорасли, за продукти с висока стойност като храни, козметика, лекарства, химикали и горива, търси партньори от научно-изследователския сектор и сектора за разработване на продукти.
Валидна до: 28/12/2017

28.12.16.05 ГЕРМАНИЯ
Фирма търси партньори за придобиване, финансово или джойнт-венчър споразумение, поради необходимостта от разширяване на производството в областта на разработка на пластмаси.
 Валидна до: 28/12/2017

28.12.16.06 ИЗРАЕЛ
Производител на висококачествени продукти за грижа за кожата, съдържащи натурални съставки, търси основен франчайзополучател в други страни за създаване на верига магазини на дребно в съответната страна.
Валидна до: 28/12/2017

28.12.16.07 ИРЛАНДИЯ
Производител на охлюви търси партньор с опит в обработката на охлюви за производство на полуготови или напълно готови храни от охлюви във вакуумна опаковка, буркани, консервирани и замразени.
Валидна до: 28/12/2017

28.12.16.08 ИСПАНИЯ
Производител на устойчиви и екологично чисти зимни палта и якета търси тъкани от 100% рециклиран полиестер РЕТ за производството на нови колекции.
Валидна до: 28/12/2017

28.12.16.09 КИПЪР
Туристическа агенция с над 40 годишен опит предлага широка гама от пътнически и туристически услуги на други туристически агенции и организации.
Валидна до: 28/12/2017

28.12.16.10 РУСИЯ
Производител на домашен текстил търси производители на американ, поплин, сатен и памучни тъкани.
Валидна до: 28/12/2017

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Първи резултати от изпълнението на пилотна програма за насърчаване на стажуването
Целта е популяризиране на добри практики сред работодатели, желаещи да наемат стажанти или чираци Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Нова наредба ще гарантира по-добра защита на българските работници, командировани в ЕС
Условията на труд не могат да бъдат по-неблагоприятни за работниците от условията, установени в приемащата държава Още
БИЗНЕС СРЕДА
Ръководството на КФН ще се среща всяка седмица с бизнеса
Бизнесът ще има възможност да представя своите проблеми и да дава предложения за подобряване на бизнес средата Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Промените в голяма степен следват приетите изменения и допълнения в ЗАДС, в сила от 1 януари 2017 г. Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нова редакция на Ницската класификация влиза в сила от 2017 г.
Ще се прилага за заявки, подадени на или след 1 януари 2017 г. и няма да засяга подадените преди тази дата заявки Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network