Брой 250 (1262), 28-12-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Нова редакция на Ницската класификация влиза в сила от 2017 г.


Патентното ведомство на Р България съобщава, че от 1 януари 2017 ще влезе в сила 11-та редакция на Международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките  (Ницска класификация). Тя включва редица промени в списъка на стоките и услугите, в обяснителните бележки и в заглавията на класовете. С новата редакция се въвеждат 299 нови термини, 19 се прекласират, а 25 отпадат от списъка.

Новата версия ще се прилага за заявки, подадени на или след 1 януари 2017 г. и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.

Необходимо е да се имат предвид, че декларации за включване в заявката на всички стоки и услуги от азбучния списък на определен клас няма да бъдат вземани предвид, ако посочените в заявката заглавия на класовете НЕ СЪОТВЕТСТВАТ на тези от 11-та редакция от 2017 г.

Вижте класификацията и обяснителните бележки ТУК.

НОВИНИ ОТ БТПП
Първи резултати от изпълнението на пилотна програма за насърчаване на стажуването
Целта е популяризиране на добри практики сред работодатели, желаещи да наемат стажанти или чираци Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Нова наредба ще гарантира по-добра защита на българските работници, командировани в ЕС
Условията на труд не могат да бъдат по-неблагоприятни за работниците от условията, установени в приемащата държава Още
БИЗНЕС СРЕДА
Ръководството на КФН ще се среща всяка седмица с бизнеса
Бизнесът ще има възможност да представя своите проблеми и да дава предложения за подобряване на бизнес средата Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Промените в голяма степен следват приетите изменения и допълнения в ЗАДС, в сила от 1 януари 2017 г. Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нова редакция на Ницската класификация влиза в сила от 2017 г.
Ще се прилага за заявки, подадени на или след 1 януари 2017 г. и няма да засяга подадените преди тази дата заявки Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network