Брой 248 (1759), 31-12-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Поздравление от председателя на Палатата


Уважаеми колеги и съмишленици,

Скъпи последователи на каузата БТПП,

 

В духа на своята 123-годишна традиция Българската търговско-промишлена палата и през 2018 година работи упорито за подобряване на икономическата среда и подпомагане на ежедневната дейност на фирмите. Можем уверено да кажем, че и през тази година разширихме дигитализацията на дейността на Палатата и присъствието й в социалните мрежи, за да може нашата информация, предложения и съвети да стигат и до най-малките фирми.

Сложните правила на Европейския съюз и престараването на българските институции при тяхното изпълнение продължават да създават затруднения в ежедневната работа на фирмите, какъвто е примерът с регламента за защита на личните данни. Но това предизвикателство мобилизира екипа на БТПП да реагира навреме и да подготви необходимите пакети от услуги, които да направят изпълнението на задължителните изисквания по-разбираеми и достъпни.

Продължават усилията ни да информираме фирмите на възможно най-ранен етап за замислените промени в правната уредба на икономическата среда - както на  национално, така и на европейско и международно ниво. Затова много допринася „топлата“ връзка, която поддържаме с международните организации, в които членуваме и които също засилиха бдителността и своевременната реакция срещу неблагоприятни за бизнеса решения.

Пред нас остава голямата задача за опростяване на изискванията и облекчаване на процедурите както у нас, така и в чужбина. В условията на провеждането на протекционистки политики, в това число и търговски практики даже в страни, които до неотдавна бяха двигатели на разширяването на свободната търговия и радетели на глобализацията, прави нашата задача още по-трудна. Има още много други организации и страни, с които ще продължим да отстояваме тези принципи, защото те водят света към по-устойчив прогрес.

Положителните сигнали за намаляване на бедността в света, за растеж и стабилност на българската икономика,  мотивират нашата палатска система - и регионалните палати, и браншовите организации да стават все по-силни и по-полезни за своите членове. Посоката е вярна и трябва да я следваме и занапред, защото семейството на акредитираните от Международната търговска камара палати само за година и половина присъедини към 11-те първоначално акредитирани палати, в т. ч. и БТПП, още 560 палати от 23 страни.

В навечерието на 2019 година, която за БТПП е година на равносметка и в която ще поемем ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели, живият контакт с вас – нашите членове, ще бъде особено важен. Ще продължим усилията, за да вдъхваме кураж и да насърчаваме фирмите да усвояват международните стандарти в търговията и индустрията, да ползват модерните методи за присъствие и завоюване на позиции на международните пазари, тъй като това е нашето призвание и ние няма да се откажем от него. Обновихме търговския регистър на Палатата, опростихме неговото безплатно ползване от всяка точка на света за търсене на български партньори, с възможност да се представят чрез 360-градусово заснемане на продукти, технологии, офиси и производствени помещения. И тази информация се възприема като достоверна, от първа ръка, защото зад нея застава БТПП със своя авторитет и международен престиж.

Бих искал да ви благодаря за досегашното партньорство, да ви пожелая здраве и успехи в нелеката предприемаческа дейност, в полза на просперитета на страната ни!

Цветан Симеонов

Председател на УС на БТПП

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Поздравление от председателя на Палатата
В духа на своята 123-годишна традиция БТПП и през 2018 година работи упорито... Още
Предстоящо практическо обучение "Условия и стъпки за правилно приложение на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане …“
31 януари 2019, в БТПП Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Годишна отчетност за дейността на предприятията 2018 г.
Указания и инструкции за попълването на годишния отчет за дейността Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Производствените цени през ноември 2018 г.
Спад на цените в добивната промишленост спрямо година по-рано, отчита НСИ Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Развитието на индустрията за производство на автомобилни компоненти в Индия и възможностите пред българските компании
СТИВ-Делхи Още