Брой 248 (1759), 31-12-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Развитието на индустрията за производство на автомобилни компоненти в Индия и възможностите пред българските компании


Индустрията за производство на автомобилни компоненти в световен мащаб се намира в процес на трансформация, предизвикана от нарастващите рестрикции на  вредните емисии, повишеното внимание към възможностите за електрическа мобилност и съпътстващата я инфраструктура, в това число компоненти за производство и поддръжка, променящите се предпочитания на клиентите, споделената мобилност, навлизането на автономно управляващите се превозни средства, новите търговски политики и др. Всички тези фактори оказват трансформиращо влияние на автомобилната индустрия, както в световен мащаб, така и в Азия, и в частност в Индия. 
 

Индийската автомобилна индустрия е една от най-големите в света. Очаква се до 2020 г. Индия да бъде четвърти най-голям световен производител на автомобили след Китай, САЩ и Япония. През 2017 г. по данни на Световната организация на автомобилните производители Азиатско-тихоокеанския регион е на челна позиция по брой произведени автомобили в света с 53.5 млн. броя, от общо произведените в световен мащаб 97.3 млн. автомобили. Нарастването на покупателната способност на населението в региона е фактор за увеличаване на производството на превозни средства и автомобили от висок клас. Това превръща автомобилната индустрия и съпътстващата я индустрия за производство на автомобилни компоненти в една от най-бързо развиващите се, както в региона, така и в Индия.
 

Автомобилната индустрия в Индия е един от най-големите и значими за развитието на индийската икономика отрасли, който  допринася за  7% от БВП на страната и осигурява директна и индиректна заетост за над 30 млн. души. Индийското правителство определя тази индустрия като „изгряващия сектор“ („Sunrise Sector“) в програмата „Make in India”.
 

В глобален мащаб, понастоящем Индия е най-големия производител на трактори в света, втория в света производител на мотори, мотопеди, и велосипеди, петия в света производител на пътнически превозни средства и седмия в света производител на търговски превозни средства. Въпреки мащабите, проникването на пазара все още е слабо като на 1000 души в Индия се падат по 20 автомобила, което дава огромни възможности за растеж. Според приетата правителствена програма „Automotive Mission Plan 2026“ индийската индустрия за производство на автомобилни компоненти ще бъде трета по големина в света до 2025 г.
 

По данни от Indian Society for Automobile Manufacturing автомобилната индустрия в Индия е произвела 29.86 млн. превозни средства през индийската финансова 2017-18 г. (април 2017-март 2018 г.), в това число лекотоварни, тежкотоварни и пътнически автомобили, трактори, двуколни и триколни превозни средства, което е с 14.78% повече спрямо предходната година. Очакванията са през финансовата 2018-2019 г. възходящата тенденция в  индустрията да се запази, продажбите в сегмента на леките автомобили да нараснат с 8-10%, продажбите на двуколни превозни превозни средства като мотори и скутери  в страната да се увеличат с 11-13%.  Леко и тежкотоварните превозни средства се очаква също да регистрират двуцифрен растеж от около 10-12%, като развитието на инфраструктурата в страната ще доведе до още по-голям растеж.

Продължение ТУК
 

НОВИНИ ОТ БТПП
Поздравление от председателя на Палатата
В духа на своята 123-годишна традиция БТПП и през 2018 година работи упорито... Още
Предстоящо практическо обучение "Условия и стъпки за правилно приложение на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане …“
31 януари 2019, в БТПП Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Годишна отчетност за дейността на предприятията 2018 г.
Указания и инструкции за попълването на годишния отчет за дейността Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Производствените цени през ноември 2018 г.
Спад на цените в добивната промишленост спрямо година по-рано, отчита НСИ Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Развитието на индустрията за производство на автомобилни компоненти в Индия и възможностите пред българските компании
СТИВ-Делхи Още