Брой 248 (1759), 31-12-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Производствените цени през ноември 2018 г.


Общият индекс на цените на производител през ноември 2018 г. се понижава с 0.3% спрямо предходния месец, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 0.8%, а покачване се наблюдава в добивната промишленост - с 1.3%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.8%.  По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост е отчетено при производството на мебели и при производството на изделия от каучук и пластмаси - по 0.7%. Повишение е отбелязано при производството на химични продукти - с 1.2%, и при производството на лекарствени вещества и продукти и ремонта и инсталирането на машини и оборудване - по 0.4%.
 
Общият индекс на цените на производител през ноември 2018 г. нараства с 3.4% в сравнение със същия месец на 2017 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.8%, и в преработващата промишленост - с 2.7%,  докато в добивната промишленост е отчетено намаление - с 3.6%.
 
В преработващата промишленост по-съществен ръст на цените се наблюдава при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 4.5%, производството на химични продукти - с 4.1%, и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 4.0%. По-ниски цени са регистрирани при производството, некласифицирано другаде - с 0.3%. 
Източник: НСИ
 
НОВИНИ ОТ БТПП
Поздравление от председателя на Палатата
В духа на своята 123-годишна традиция БТПП и през 2018 година работи упорито... Още
Предстоящо практическо обучение "Условия и стъпки за правилно приложение на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане …“
31 януари 2019, в БТПП Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Годишна отчетност за дейността на предприятията 2018 г.
Указания и инструкции за попълването на годишния отчет за дейността Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Производствените цени през ноември 2018 г.
Спад на цените в добивната промишленост спрямо година по-рано, отчита НСИ Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Развитието на индустрията за производство на автомобилни компоненти в Индия и възможностите пред българските компании
СТИВ-Делхи Още