Брой 60 (1324), 28-03-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Фискалната политика и създаването на стимули за развитие на науката, иновациите и технологиите – тема на дискусия в БТПП

Кръгла маса на тема: „Данъчно-осигурителната система (ДОС) и перспективите за развитието на науката, иновациите и технологиитесе проведе в БТПП по инициатива на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ). Събитието бе открито от председателя на БТПП Цветан Симеонов и модерирана от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на СИРТ и член на УС на Палатата.

Основната презентация на кръглата маса бе изнесена от доц. Иван Костов, бивш министър-председател на България (1997-2001 г.) и председател на УС на Центъра за анализи и управление на рискове при Нов български университет.

В своята презентация доц. Костов направи анализ на ефикасността на ДОС след промените от 2003-2008 и  показа, че приходите не гарантират възможности на държавата да развива образованието, като основен фактор за повишаване качествата на човешкия капитал. Той илюстрира закостенялостта на фискалната политика за насърчаване на иновациите и въвеждането на нови технологии. И в тази връзка посочи два аспекта: Първият е амортизационната политика, която след облекченията за компютрите, периферните устройства, софтуера и автомобилите остава непроменена досега - не е разрешена ускорена амортизация, която е един от най-силните фокусирани стимули за въвеждане на нови технологии. Вторият е, че вместо да се намали данъчната тежест върху реинвестираната печалба и да се увеличи облагането на дивидента, ЗКПО през 2008 г. въведе единна ставка върху печалбата и 5-процентното облагане на дивидента за физическите лица. Така намали стимулите за капитализиране на печалбата чрез инвестиране в иновации и нови технологии. Доц. Костов представи и виждане за конкретизация на фискалните цели, така че да се създадат стимули за развитие на науката, иновациите и технологиите у нас.

Към кръглата маса бе проявен голям интерес предимно от членове на Съвета по иновации, от средите на науката и от членовете на Съвета на браншовите организации при БТПП. В дискусията се включиха: инж.Александър Банев, председател на УС на Националната предприемаческа и занаятчийска камара;  доц.Георги Райчевски от ГИС Трансфер център; доц. Емил Влахов от Института по физика на твърдото тяло при БАН и др. По време на дискусията бе предоставено експертно становище от доц. Костов и от неговия колега Димитър Бъчваров  и по други въпроси като: публично-частното партньорство при финансирането на науката и иновациите у нас, присъединяването на България към :ERМ 2, респективно и към Еврозоната, обслужването на външния дълг на страната през следващите години и др.

Приложение: Презентация    и    Допълнителни бележки към презентацията

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Непазарната намеса на държавата на енергийния пазар се отразява неблагоприятно на бизнеса
Предложеният проект на Решение на КЕВР за утвърждаване на цени за второ тримесечие на 2017 г. на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД да бъде преразгледано в духа на пълна прозрачност и обективност Още
Фискалната политика и създаването на стимули за развитие на науката, иновациите и технологиите – тема на дискусия в БТПП
По инициатива на Съвета по иновации и развитие на технологиите Още
Покана за участие в бизнес делегация до Сърбия
Провеждане на Сръбско-български форум с В2В срещи в гр. Ниш, юни 2017 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, април 2017 г.
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
България ще настоява за промени в емисионните нива, заложени в проектодокумента на ЕК за най-добри налични техники за големи горивни инсталации
Заложените нови равнища на емисии серен диоксид, азотни оксиди и живак са непосилни за нашите въглищни централи Още
ФИНАНСИ
Публикуван е бюлетинът „Основни икономически и политически решения в ЕС: март 2017“
Общият механизъм за обратно начисляване като начин за борба срещу измамите с ДДС – сред обсъжданите теми от ЕКОФИН Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европа въвежда квалификационен паспорт за бежанците и мигрантите
Ще се облекчи признаването на техните квалификациите и по-бързото им включване в следващо обучение или на пазара на труда Още