Брой 60 (1324), 28-03-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ФИНАНСИ

Публикуван е бюлетинът „Основни икономически и политически решения в ЕС: март 2017“


Министерството на финансите публикува бюлетина с резултатите от заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), проведено на 21 март 2017 г. в Брюксел, Белгия. В рамките на дневния ред Съветът е обсъдил предложението за прилагане на намалени ставки на данък върху добавената стойност върху публикациите, предоставяни по електронен път.

Тема на разговорите е бил и Общият механизъм за обратно начисляване като начин за борба срещу измамите с ДДС. Съгласно графика на Европейския семестър за 2017 г. е обсъдено изпълнението на специфичните препоръки по страни, като беше поставен фокус върху провеждането на структурни реформи за подобряване на бизнес средата.

По време на заседанието Европейската комисия е представила идеята за създаване на Европейски фонд за отбрана като основен елемент от Плана за действие в областта на отбраната.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Непазарната намеса на държавата на енергийния пазар се отразява неблагоприятно на бизнеса
Предложеният проект на Решение на КЕВР за утвърждаване на цени за второ тримесечие на 2017 г. на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД да бъде преразгледано в духа на пълна прозрачност и обективност Още
Фискалната политика и създаването на стимули за развитие на науката, иновациите и технологиите – тема на дискусия в БТПП
По инициатива на Съвета по иновации и развитие на технологиите Още
Покана за участие в бизнес делегация до Сърбия
Провеждане на Сръбско-български форум с В2В срещи в гр. Ниш, юни 2017 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, април 2017 г.
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
България ще настоява за промени в емисионните нива, заложени в проектодокумента на ЕК за най-добри налични техники за големи горивни инсталации
Заложените нови равнища на емисии серен диоксид, азотни оксиди и живак са непосилни за нашите въглищни централи Още
ФИНАНСИ
Публикуван е бюлетинът „Основни икономически и политически решения в ЕС: март 2017“
Общият механизъм за обратно начисляване като начин за борба срещу измамите с ДДС – сред обсъжданите теми от ЕКОФИН Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европа въвежда квалификационен паспорт за бежанците и мигрантите
Ще се облекчи признаването на техните квалификациите и по-бързото им включване в следващо обучение или на пазара на труда Още