Брой 60 (1324), 28-03-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Покана за участие в бизнес делегация до Сърбия


БТПП получи покана от Търговско-промишлената палата на Сърбия и Регионалната търговска палата на Ниш за  организиране на бизнес делегация, която да участва в Сръбско-български бизнес форум с В2В срещи в гр. Ниш през м. юни 2017 г.

Районът на Ниш, както и на Източна и Югоизточна Сърбия като цяло, предоставя известни предимства за развитие на бизнес сътрудничество между български и сръбски фирми с оглед на близостта му до България и българското население, което живее там. Износът на България към Сърбия бележи ръст през последните години и отчита традиционно положително салдо, като в износната листа основно място заемат нефт и нефтени масла, цветните метали, захар и захарни изделия, други хранителни продукти, желязо и стомана, електрически машини, автомобилни компоненти. Вносът от Сърбия в България се характеризира с минерални горива, масла и подобни продукти, необработени (сурови) материали, оборудване и превозни средства. В Република Сърбия също така има и 14 свободни зони, които включват и пограничните в Пирот и Вранье. Предимствата на свободните зони за бизнеса са свързани с възможностите за реализиране на икономии от данъци, такси и мита. Доставките на стоки и услуги на територията на свободните зони са освободени от данък върху добавената стойност, производствените предприятия са освободени от плащане на ДДС върху потреблението на енергия.

По  предварителни разчети, сумата за участие в делегацията до гр. Ниш възлиза на 240 евро и включва организиран автобусен транспорт, 1 нощувка в 4-звезден хотел, 1 вечеря, медицинска застраховка и организационна такса.

Фирмите, които проявяват интерес към участие, могат да се свържат и с дирекция „Международно сътрудничество и международни организации” при БТПП на телефон 02/ 8117 497 (~421, ~494) или e-мейл v.velichkov@bcci.bg, в срок до 3 април 2017 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Непазарната намеса на държавата на енергийния пазар се отразява неблагоприятно на бизнеса
Предложеният проект на Решение на КЕВР за утвърждаване на цени за второ тримесечие на 2017 г. на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД да бъде преразгледано в духа на пълна прозрачност и обективност Още
Фискалната политика и създаването на стимули за развитие на науката, иновациите и технологиите – тема на дискусия в БТПП
По инициатива на Съвета по иновации и развитие на технологиите Още
Покана за участие в бизнес делегация до Сърбия
Провеждане на Сръбско-български форум с В2В срещи в гр. Ниш, юни 2017 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, април 2017 г.
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
България ще настоява за промени в емисионните нива, заложени в проектодокумента на ЕК за най-добри налични техники за големи горивни инсталации
Заложените нови равнища на емисии серен диоксид, азотни оксиди и живак са непосилни за нашите въглищни централи Още
ФИНАНСИ
Публикуван е бюлетинът „Основни икономически и политически решения в ЕС: март 2017“
Общият механизъм за обратно начисляване като начин за борба срещу измамите с ДДС – сред обсъжданите теми от ЕКОФИН Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европа въвежда квалификационен паспорт за бежанците и мигрантите
Ще се облекчи признаването на техните квалификациите и по-бързото им включване в следващо обучение или на пазара на труда Още