Брой 60 (1324), 28-03-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП: Непазарната намеса на държавата на енергийния пазар се отразява неблагоприятно на бизнеса


Във връзка с утвърждаването на цени за второ тримесечие на 2017 г. на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД, Българска търговско-промишлена палата изразява своята последователна позиция срещу непазарната намеса на държавата на енергийния пазар.

Депресирането на цената на обществения доставчик от Регулатора през първото тримесечие на 2017 г. с 15,78% общо (13,9% от повишаване цената на Газпром и 2,69% от повишаване курса на долара) добавено с 14,71% общо за второто тримесечие на 2017 г., допълнено с неясно формулирани разходи за задължение към обществото, логично формира шоковото нарастване, което се отразява неблагоприятно върху газовия сектор и енергийния пазар.

Българска търговско-промишлена палата не подкрепя проекта на Решение на КЕВР за утвърждаване на цени за II тримесечие на 2017 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото.

Подзаконовият нормативен акт, въз основа на който се определя компонентата за компенсиране на разходи, произтичащи от задължения към обществото, изисква пълна прозрачност пред обществото при формирането на разходите за сигурност на доставките, за защита на околната среда и енергийната ефективност, които ще бъдат извършени от обществения доставчик през второто тримесечие на 2017 г. с оглед те да бъдат компенсирани.

Считаме, че чрез необоснованото прехвърляне на финансовата тежест върху потребителите на природен газ дефицитите и дебалансите в енергетиката ще се увеличат и за пореден път ще се създадат условия за неравнопоставеност между отделните стопански субекти. В конкретния случай в неравностойно положение ще бъдат поставени българските енергийни консуматори, което ще снижи тяхната конкурентоспособност на международния пазар.

БТПП настоява за Комисията за енергийно и водно регулиране да формира своята регулаторно дейност единствено от задълженията, вменени й в нормативната уредба, спазвайки пазарните фактори и обществения интерес.

БТПП, позовавайки се на становището на Българска газова асоциация, член на Палатата, настоява предложеният проект на Решение на КЕВР за утвърждаване на цени за второ тримесечие на 2017 г. на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД да бъде преразгледано в духа на пълна прозрачност и обективност.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Непазарната намеса на държавата на енергийния пазар се отразява неблагоприятно на бизнеса
Предложеният проект на Решение на КЕВР за утвърждаване на цени за второ тримесечие на 2017 г. на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД да бъде преразгледано в духа на пълна прозрачност и обективност Още
Фискалната политика и създаването на стимули за развитие на науката, иновациите и технологиите – тема на дискусия в БТПП
По инициатива на Съвета по иновации и развитие на технологиите Още
Покана за участие в бизнес делегация до Сърбия
Провеждане на Сръбско-български форум с В2В срещи в гр. Ниш, юни 2017 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, април 2017 г.
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
България ще настоява за промени в емисионните нива, заложени в проектодокумента на ЕК за най-добри налични техники за големи горивни инсталации
Заложените нови равнища на емисии серен диоксид, азотни оксиди и живак са непосилни за нашите въглищни централи Още
ФИНАНСИ
Публикуван е бюлетинът „Основни икономически и политически решения в ЕС: март 2017“
Общият механизъм за обратно начисляване като начин за борба срещу измамите с ДДС – сред обсъжданите теми от ЕКОФИН Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европа въвежда квалификационен паспорт за бежанците и мигрантите
Ще се облекчи признаването на техните квалификациите и по-бързото им включване в следващо обучение или на пазара на труда Още