Брой 20 (1779), 29-01-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Българският и европейският бизнес категорично отхвърлят гласуването по данъчни въпроси с квалифицирано мнозинство


В две успоредни проучвания – на Европалати и на Българската търговско-промишлена палата, за преминаване от гласуване с единодушие към квалифицирано мнозинство в някои аспекти на данъчното облагане и социалната политика, бизнесът категорично отхвърли тези предложения.

Според членове на БТПП предлаганата от Европейската комисия промяна застрашава в изключително висока степен интересите на държавите, защото ще даде възможност за приемане на решения на база политически и икономически интереси на отделни групи.

Въпреки кратките срокове, българският бизнес се активизира по отношение на интереса към гласуването и категорично, с близо 70% според проучването на БТПП,  отхвърли възможността за квалифицирано мнозинство. Като една от страните с най-ниски данъци в ЕС и с най-малък брутен вътрешен продукт, за нас би било в ущърб да ни налагат политики, които могат да навредят на икономиката. Това на практика би означавало лишаване от глас и невъзможност за влияние върху процесите. 

В проучването на Европалати сред 12 страни (търговски палати) от ЕС:

100% се противопоставиха на преминаването от гласуване с квалифицирано мнозинство с единодушие по отношение на данъчното облагане. Като се има предвид чувствителността на тази област на политиката, дори и всеки компромис, постигнат в резултат на единодушното приемане по данъчни въпроси, със сигурност е много по-добра стъпка, съобразена с интересите на всички държави-членки, в сравнение с гласуването с квалифицирано мнозинство. Затова, според Европалати и БТПП, е необходимо да се поддържа подкрепата за пълния данъчен суверенитет на държавите-членки.

91% от изследваните страни в проучването се противопоставиха на преминаването от гласуване с квалифицирано мнозинство по въпросите на социалната политика.  Областите на социалната политика, уредени с единодушни правила за гласуване, включват защита след прекратяването на трудов договор, социално представителство и защита на интересите на работниците и работодателите, условия за наемане на работа на граждани на трети страни, които законно пребивават в ЕС, социално осигуряване и защита на работниците. Като се има предвид значимостта на тези въпроси, както разнообразието на членовете на ЕС и традициите на държавите-членки и на техните системи за социална сигурност и социална защита, изглежда, че използването на  гласуване с единодушие е напълно оправдано.

За повече информация:

http://www.eurochambres.eu/DocShare/docs/3/JBIMOMHACFIGHJCEONPEBKDMMHYD4DMQQLQDUO41B34P/EUROCHAMBRES/docs/DLS/More_efficient_law_making_in_social_policy-2019-00013-01.pdf

http://www.eurochambres.eu/DocShare/docs/2/JBIMOMHACFIGHJCEONPEBKDM59VC5I38RJ5A4TH9SOQH/EUROCHAMBRES/docs/DLS/EUROCHAMBRES_reaction_on_QMV_in_taxation-2019-00004-01.pdf

  

НОВИНИ ОТ БТПП
Българският и европейският бизнес категорично отхвърлят гласуването по данъчни въпроси с квалифицирано мнозинство
Предлаганата от ЕК промяна не гарантира националния суверенитет в рамките на ЕС Още
Ново издание - "Календар на панаирите и изложбите в България – 2019 г."
Информация на български и английски език за панаири, изложения, фестивали и др. Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Асоциацията на европейските търговски палати и Европейският парламент в стратегическо партньорство за предстоящите европейски избори
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Русенската търговско-индустриална камара, заедно с партньори, провеждат проучване за степента на дигиталните компетенции на гражданите
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
До 31 януари фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2018 г., ако са удържали авансов данък
От 20 май 2019 г. влиза в сила нов бандерол за тютюневите изделия, предназачени за реализация на вътрешния пазар
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Агенция по вписванията е осигурила възможност за вписване в ТРРЮЛНЦ на обстоятелствата относно действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари
СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
По нов начин се урежда реда за водене на Регистър на съоръженията с повишена опасност
Съобщение на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Още