Брой 20 (1779), 29-01-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Ново издание - "Календар на панаирите и изложбите в България – 2019 г."


Българската търговско-промишлена палата подготви поредното 26-то издание на "КАЛЕНДАР НА ПАНАИРИТЕ И ИЗЛОЖБИТЕ В БЪЛГАРИЯ".

На страниците на Календара има основна информация на български и английски език за 63 панаира, изложения, фестивали и др., които ще се проведат в 9 града на България през 2019 година. Целта е да се улеснят българските и чуждестранни фирми при избора им на прояви, в които да се включат или да посетят. Независимо от нарастващото влияние на дигиталните комуникации, участието в изложения остава ефективен маркетингов механизъм за директен контакт и устойчиви взаимоотношения.

Информацията в календара е структурирана по: градове; браншове;  хронология. Съдържа и реклами.

"Календарът на панаирите и изложбите в България 2019" може да бъде закупен:

• в БТПП, 1058 София, ул. Искър 9 – партер. Цена 4 лв. (с вкл. ДДС)

• чрез куриер с наложен платеж за сметка на получателя - желаещите да получат Календара по този начин следва да изпратят данните си за фактура и пощенски адрес за получаване на е-mail: fairs13@bcci.bg  Цена 4 лв. (с вкл. ДДС).

За информация и контакти:
Отдел “Панаири и изложби”
БТПП – ЦПОПКФО ЕООД
02/8117 428, 989 72 40
E-mail: fairs13@bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Българският и европейският бизнес категорично отхвърлят гласуването по данъчни въпроси с квалифицирано мнозинство
Предлаганата от ЕК промяна не гарантира националния суверенитет в рамките на ЕС Още
Ново издание - "Календар на панаирите и изложбите в България – 2019 г."
Информация на български и английски език за панаири, изложения, фестивали и др. Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Асоциацията на европейските търговски палати и Европейският парламент в стратегическо партньорство за предстоящите европейски избори
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Русенската търговско-индустриална камара, заедно с партньори, провеждат проучване за степента на дигиталните компетенции на гражданите
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
До 31 януари фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2018 г., ако са удържали авансов данък
От 20 май 2019 г. влиза в сила нов бандерол за тютюневите изделия, предназачени за реализация на вътрешния пазар
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Агенция по вписванията е осигурила възможност за вписване в ТРРЮЛНЦ на обстоятелствата относно действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари
СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
По нов начин се урежда реда за водене на Регистър на съоръженията с повишена опасност
Съобщение на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Още