Брой 20 (1779), 29-01-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Русенската търговско-индустриална камара, заедно с партньори, провеждат проучване за степента на дигиталните компетенции на гражданите


Русенската търговско-индустриална камара, заедно с Европейската мрежа за дигитално обучение и партньори в цяла Европа, провеждат проучване за степента на дигиталните компетенции на гражданите в различни европейски държави. Резултатите ще бъдат представени пред Европейската комисия и ще послужат за бъдещото очертаване на дигиталните политики на Европейския съюз.

Гражданите, които са или не са дигитално грамотни, включително от така нареченото "дигитално поколение" (хора, родени или възпитани в ерата на дигиталната технология, запознати с компютрите и интернет от ранна възраст), трябва да бъдат информирани и запознати с начина, по който тяхната идентичност и дейности са проследени в интернет.

В тази връзка Европейската мрежа за дигитално обучение и EAVI - медийна грамотност и гражданство провеждат проучване на тема "Дигитален отпечатък", който ще проучи как дигиталните потребители са наясно с всички аспекти, които са свързани с придобиването на дигитална идентичност, също така и с потенциалните кибернетични заплахи за данните на дадено лице и за предпазване на неговото положение и статут в обществото.

Можете да се включите в проучването като попълните анкетата в приложения линк. Окончателният доклад ще бъде на разположение за споделяне и обсъждане с основните институции на ЕС и със свободен достъп за всички.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Българският и европейският бизнес категорично отхвърлят гласуването по данъчни въпроси с квалифицирано мнозинство
Предлаганата от ЕК промяна не гарантира националния суверенитет в рамките на ЕС Още
Ново издание - "Календар на панаирите и изложбите в България – 2019 г."
Информация на български и английски език за панаири, изложения, фестивали и др. Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Асоциацията на европейските търговски палати и Европейският парламент в стратегическо партньорство за предстоящите европейски избори
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Русенската търговско-индустриална камара, заедно с партньори, провеждат проучване за степента на дигиталните компетенции на гражданите
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
До 31 януари фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2018 г., ако са удържали авансов данък
От 20 май 2019 г. влиза в сила нов бандерол за тютюневите изделия, предназачени за реализация на вътрешния пазар
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Агенция по вписванията е осигурила възможност за вписване в ТРРЮЛНЦ на обстоятелствата относно действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари
СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
По нов начин се урежда реда за водене на Регистър на съоръженията с повишена опасност
Съобщение на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Още