Брой 145 (1157), 29-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Партньорство на БТПП и IFA по въпросите на данъците и финансите


Председателят на БТПП Цветан Симеонов и председателят на Международната данъчна асоциация (IFA) България адв. Валентин Савов обсъдиха състоянието на данъчното законодателство в България.

По време на срещата Симеонов и Савов разгледаха възможности за усъвършенстване на данъчното законодателство с оглед улесняване на практическото му прилагане, ограничаване предпоставките за корупционни практики, избягване на двойното данъчно облагане.

Констатирана бе необходимостта от въвеждането на добри международни практики в обучението на български експерти в тази сфера, подготвяне и представяне на съвместни позиции в областта на данъчното законодателство.

IFA е единствената неправителствена международна организация, занимаваща се с данъчни въпроси. Нейните основни цели са проучването и развитието на международно и сравнително право по отношение на публичните финанси, особено международно и сравнително данъчно право, финансовите и икономическите аспекти на данъчното облагане.

Уведомяваме Ви за възможността да дадете предложения по отношение усъвършенстването на законодателството в областта на данъците и финансите, с оглед изготвяне на становища за изменения и допълнения в нормативните актове.

За контакти:  vzartova@bcci.bg, lawyers@bcci.bg, z.salova@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорство на БТПП и IFA по въпросите на данъците и финансите
Въвеждане на добри международни практики в обучението на български експерти Още
БТПП и БАУКО обсъдиха възможности за подпомагане на членовете и структурите на двете организации
Обмен на информация и професионален опит Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: По-неблагоприятен бизнес климат през юли
Единствено в строителството стопанската конюнктура се подобрява Още
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
НГФ ще гарантира до 3 млн. лв. по кредити на земеделски производители
Гаранционният фонд и МЗХ с втора съвместна програма в подкрепа на селското стопанство Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад на ЕК относно правилата за възнагражденията на кредитните институции и инвестиционните посредници
Правилата са се доказали като полезни инструменти, с които се ограничава прекомерното поемане на риск Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, август/септември 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
Съобщения за международни събития
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Международен конкурс за изграждане на лечебни институти в Индия