Брой 145 (1157), 29-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Доклад на ЕК относно правилата за възнагражденията на кредитните институции и инвестиционните посредници


Европейската комисия публикува доклад относно правилата за възнагражденията на кредитните институции и инвестиционните посредници. В него се констатира, че правилата за възнагражденията като цяло са ефективен инструмент за ограничаване на прекомерното поемане на рискове и проявата на недалновидност, но е необходимо поясняване на принципа за пропорционалност.

„Правилата на ЕС за възнагражденията, въведени след финансовата криза, работят ефективно. Те се доказаха като полезни инструменти, с които се ограничава прекомерното поемане на риск от страна на персонала и се гарантира, че той се ръководи от по-дългосрочните интереси на кредитните институции и инвестиционните посредници, като по този начин се допринася за финансовата стабилност“, заяви Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, която осъществяваше общо ръководство във връзка с този доклад. „Въпреки това нашата оценка показва, че е възможно да направим правилата за възнагражденията по-пропорционални и по-малко обременяващи от административна гледна точка, по-специално за по-малките и не толкова комплексни кредитни институции и инвестиционни посредници. При това обаче ще гарантираме, че промените в правилата не засягат финансовата стабилност, която остава наша основна цел.“

Повече информация ще намерите  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорство на БТПП и IFA по въпросите на данъците и финансите
Въвеждане на добри международни практики в обучението на български експерти Още
БТПП и БАУКО обсъдиха възможности за подпомагане на членовете и структурите на двете организации
Обмен на информация и професионален опит Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: По-неблагоприятен бизнес климат през юли
Единствено в строителството стопанската конюнктура се подобрява Още
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
НГФ ще гарантира до 3 млн. лв. по кредити на земеделски производители
Гаранционният фонд и МЗХ с втора съвместна програма в подкрепа на селското стопанство Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад на ЕК относно правилата за възнагражденията на кредитните институции и инвестиционните посредници
Правилата са се доказали като полезни инструменти, с които се ограничава прекомерното поемане на риск Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, август/септември 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
Съобщения за международни събития
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Международен конкурс за изграждане на лечебни институти в Индия