Брой 2 (512), 03-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП настоява за равноправно участие на социалните партньори в управлението на НЗОК


След като разгледа проекта на  Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, БТПП  категорично възразява срещу така определеното със законопроекта съотношение на броя представители на държавата и на представителите на социалните партньори в органите на управление на НЗОК. По този начин се нарушава паритета на участие на държавата и на работодателските и синдикалните организации в решаването на стратегически въпроси, свързани с НЗОК. От друга страна, предвид съотношението между броя участници от държавата и предвидените кворуми и мнозинства при гласуване, представителите от държавната квота ще имат решаваща тежест при вземане на решения от органите на управление на Касата.

Така определеният брой от 5 държавни представители от общо 9 члена на УС е предпоставка единствено с гласовете от квотата на държавата да се вземат решения по съществени въпроси – контрол върху изпълнението на бюджета на НЗОК, върху дейността на НЗОК и върху оперативната дейност на директора й, решение за предсрочно прекратяване на мандата на директора, за сключване на договори за заеми, за разходване на средства от резерва на НЗОК.

Освен това, във връзка с преминаването на съответните служители на НЗОК от служебно към трудово правоотношение, със законопроекта следва изрично да се гарантира, че след предвиденото прекратяване на служебните им отношения със същите служители задължително ще се сключи трудов договор.   В противен случай се създават основателни съмнения, че новата законова разпоредба може да бъде използвана за произволно отстраняване от длъжност на служители;

БТПП е готова да участва с предложения и становища в обсъждането на  мерки за повишаване на ефективността на здравноосигурителната система, за прозрачност и отчетност в дейността на НЗОК.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП настоява за равноправно участие на социалните партньори в управлението на НЗОК
Предложението за 5 представители на държавата от общо 9 члена на УС е предпоставка единствено с гласовете от държавната квота да се вземат важни решения Още
Стартира конкурс за разработването на модел за еко селище на територията на Столична община
Конкурсът е част от проект MILD HOME, в който участва и БТПП Още
Нови членове на Палатата
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
ББР: Икономическите сектори преодоляват спада от началото на 2013
Оценката е, че българската икономика е на прага да преодолее периодa на застой Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
С Международната селскостопанска изложба „Агра“ стартира програмата на Пловдивския панаир за 2014 г.
ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Министър Хасан Адемов: 69 милиона лева повече за социална политика
Близо 8,1 млрд. лв. са заделени само за пенсии и обезщетения в бюджета на ДОО за 2014 г., напомни министърът Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Нови образци на декларации по Закона за местни данъци и такси
До края на януари земеделците, регистрирани по ЗДДС, избират как да се облагат доходите им през 2014 г.
Изборът ще става с подаване на декларация Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Позиции на испанските фирми по света
Икономическият анализ е достъпен на испански, английски и френски Още
Покана за представяне на български винопроизводители на датския пазар