Брой 2 (512), 03-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Стартира конкурс за разработването на модел за еко селище на територията на Столична община

В първите дни на Новата година Столична община ще обяви началото на конкурс за най-добър модел за „зелено“ еко селище, състоящо се от сгради с почти нулева консумация на енергия и с възможност за изграждане от типа „Направи си сам“. Участниците, които решат да премерят сили и умения в надпреварата, ще трябва да заложат в предложенията си още използването на екологични строителни материали и внедряването на възобновяеми източници на енергия за нуждите на селището. За разработването на модела е избран терен на територията на с. Мрамор в район „Връбница“. Той е избран измежду четири общински терена и притежава всички необходими характеристики за проектиране на модел за еко-селището.

Конкурсът е част от двугодишния проект MILD HOME, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013”. От българска страна основни партньори в изпълнението на проекта са БТПП, Столична община и Европейският институт по труда. Като наблюдатели са включени общините Долна Митрополия, Сливен и Драгоман. Водещ партньор по проекта е Съюзът на търговските камари на регион Венето, Италия, а освен България и Италия, в него участват още партньори от Румъния, Австрия, Унгария, Гърция и Сърбия.

Конкурсът ще бъде официално отворен в началото на януари 2014 г., а предложения ще се приемат до 21 февруари. Всички подадени идеи ще бъдат разгледани от техническа комисия, след което жури от доказани специалисти в областта на архитектурата, градоустройството, екологичното строителство и възобновяемите енергийни източници ще избере най-добрата от тях. Победителят в конкурса ще получи възможността да доразработи идеята си в сътрудничество с екип от експерти на българските партньори. Финалният вариант на модела за еко селище ще бъде представен пред останалите страни партньори по проект MILD HOME през месец март.

За допълнителна информация: ЕИИЦ, тел.: (02) 8117 505; (02) 8117 417, e-mail: een@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП настоява за равноправно участие на социалните партньори в управлението на НЗОК
Предложението за 5 представители на държавата от общо 9 члена на УС е предпоставка единствено с гласовете от държавната квота да се вземат важни решения Още
Стартира конкурс за разработването на модел за еко селище на територията на Столична община
Конкурсът е част от проект MILD HOME, в който участва и БТПП Още
Нови членове на Палатата
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
ББР: Икономическите сектори преодоляват спада от началото на 2013
Оценката е, че българската икономика е на прага да преодолее периодa на застой Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
С Международната селскостопанска изложба „Агра“ стартира програмата на Пловдивския панаир за 2014 г.
ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Министър Хасан Адемов: 69 милиона лева повече за социална политика
Близо 8,1 млрд. лв. са заделени само за пенсии и обезщетения в бюджета на ДОО за 2014 г., напомни министърът Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Нови образци на декларации по Закона за местни данъци и такси
До края на януари земеделците, регистрирани по ЗДДС, избират как да се облагат доходите им през 2014 г.
Изборът ще става с подаване на декларация Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Позиции на испанските фирми по света
Икономическият анализ е достъпен на испански, английски и френски Още
Покана за представяне на български винопроизводители на датския пазар