Брой 2 (512), 03-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

ББР: Икономическите сектори преодоляват спада от началото на 2013


Финансово-икономическият наблюдател на българската банка за развитие (ББР) посочва, че икономическите сектори преодоляват спада от началото на 2013. Акценти:

  • В настоящия момент българската икономика е на прага да преодолее периодa на застой и отново да се върне към траекторията на висок икономически растеж.
  • Външното търсене е с положителен принос за растежа на българската икономика. Необходимо е да бъдат създадени подходящи условия за съживяване на вътрешното търсене.
  • Въпреки, че очакванията на бизнеса са все още резервирани, данните за бизнес конюнктурата показват, че през последните месеци основните икономически сектори започват да преодоляват спада от началото на 2013 г.
  • Спадът на заетостта е почти преустановен. Броят на заетите е много близо до нивата, регистрирани през предходната година.
  • Годишният ръст на номиналната работна заплата продължава да се забавя под влияние на относително слабото търсене на труд, преобладаващите нагласи за несигурни близки перспективи пред икономическото развитие и ниската инфлация.
  • Натрупаната инфлация от началото на годината е отрицателна поради динамиката на международните цени, промяната на някои административни вътрешни цени и все още ниското вътрешно търсене, влияещо върху динамиката на цените в нетъргуемия сектор.
  • Външният дълг на страната следва тенденция на намаление главно поради намалението на външните задължения на частния сектор.
  • По-ниските икономически ръст и инфлация от предварително очакваните влияят негативно на данъчните приходи на държавния бюджет. Все пак, не съществуват особени рискове за постигането на целта за бюджетния дефицит.
  • Търсенето на заемен ресурс остава все още ниско. Търговските банки постепенно заместват финансирането си от други финансови институции чрез привлечени средства от домакинства и предприятия.

Финансово-икономическия наблюдател на ББР можете да изтеглите оттук.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП настоява за равноправно участие на социалните партньори в управлението на НЗОК
Предложението за 5 представители на държавата от общо 9 члена на УС е предпоставка единствено с гласовете от държавната квота да се вземат важни решения Още
Стартира конкурс за разработването на модел за еко селище на територията на Столична община
Конкурсът е част от проект MILD HOME, в който участва и БТПП Още
Нови членове на Палатата
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
ББР: Икономическите сектори преодоляват спада от началото на 2013
Оценката е, че българската икономика е на прага да преодолее периодa на застой Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
С Международната селскостопанска изложба „Агра“ стартира програмата на Пловдивския панаир за 2014 г.
ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Министър Хасан Адемов: 69 милиона лева повече за социална политика
Близо 8,1 млрд. лв. са заделени само за пенсии и обезщетения в бюджета на ДОО за 2014 г., напомни министърът Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Нови образци на декларации по Закона за местни данъци и такси
До края на януари земеделците, регистрирани по ЗДДС, избират как да се облагат доходите им през 2014 г.
Изборът ще става с подаване на декларация Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Позиции на испанските фирми по света
Икономическият анализ е достъпен на испански, английски и френски Още
Покана за представяне на български винопроизводители на датския пазар