Брой 104 (864), 03-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Закрила на труда и заетостта в малките и средни предприятия – във фокуса на сесията на МКТ в Женева

Комитетът по малки и средни предприятия заседава в Женева, в рамките на провеждащата се там 104-та сесия на Международната конференция на труда. В заседанието на Комитета участват и представители на БТПП, от страна на българските работодатели, и на КТ „Подкрепа" – от страна на синдикатите. БТПП е представена от председателя на Палатата Цветан Симеонов.

Как да се помогне на МСП чрез релевантна правителствена политика – това е фокусът на дебатите. „Давайки работа на две трети от работниците в света, МСП се нуждаят от достъп до кредитиране, развитие на умения и преход от неформална към формална икономика.” Това каза Зорница Русинова, председател на Комитета за МСП и български заместник министър на труда и социалната политика.

Според проучване на Международната организация на труда за Европейския съюз, 85% от новите работни места се разкриват в малки и средни предприятия. Тези предприятия обаче, често изпитват големи затруднения да продължат съществуването си, а още по-малко от тях успяват да реализират печалба.

Проучването показва още, че трите основни пречки пред успеха на МСП по света са свързани с намирането на финансиране, достъпа до електричество и въпросите, свързани с неспазването на законовите изисквания. С други думи, работата им в сивия сектор на икономиката, където не заплащат данъци, но и не се осъществява контрол от държавата, т.е. за работниците в сивата икономика няма ефикасна социална закрила, като например осигуровки за безработица.

Задълбочената дискусия несъмнено ще  допринесе за  още по-голямо внимание към ролята на МСП за икономиката, социалната сфера и обществото като цяло. Заключенията ще дадат добър повод на социалните партньори и правителството да усъвършенстват българското законодателство в тази област, коментира от Женева председателят на БТПП.

НОВИНИ ОТ БТПП
Закрила на труда и заетостта в малките и средни предприятия – във фокуса на сесията на МКТ в Женева
85% от новите работни места в Европа се създават от МСП, сочи изследване на Международната организация на труда Още
Бизнес делегация ще посети международното изложение за хранително-вкусова промишленост Silk Road International Food Exhibition Fair, Китай
БТПП е договорила с организаторите безплатни услуги за българските участници Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Патентното ведомство организира практически срещи във Варна и Стара Загора
Ще бъдат демонстрирани електронните услуги в областта на марките и промишлените дизайни Още
Първият заместник-председател на ЕК Франс Тимерманс идва в Русе
За трансграничен диалог с гражданите на България и Румъния Още
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
КФН: Предоставените финансови активи и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани, не са гарантирани от ФКИЦК
Инвестиционни услуги и дейности могат да бъдат предоставяни единствено от лицензирани дружества Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
НССЗ изготвя безплатно проекти на млади фермери
За кандидатстване по подмярка "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от новата Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ОЛАФ отчита сериозни резултати в битката за защита на парите на европейските данъкоплатци
България е на трето място в ЕС по брой приключени разследвания за измами със средства на Общността Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN