Брой 104 (864), 03-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ФИНАНСИ И КРЕДИТ

КФН: Предоставените финансови активи и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани, не са гарантирани от ФКИЦК


Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание на потенциалните инвеститори на следното: инвестиционни услуги и дейности могат да бъдат предоставяни единствено от:

1. дружества, получили лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник;

2. банки, получили лиценз от БНБ за извършване на дейност като инвестиционни посредници и вписани в регистъра на КФН;

3. инвестиционни посредници от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България, съобразно разпоредбите на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти.

Относно дейността по управление на портфейли от финансови инструменти и парични средства, освен горепосочените дружества, право да извършват тази дейност имат и дружества, получили лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество или управляващо дружество от държава членка.

В тази връзка потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че следните дружества не са лицензирани от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество:

1. „Финансов Консулт” ЕООД

2. „Брокеридж – Христо Иванов” ЕООД.

КФН обръща внимание, че в Търговския регистър при Агенцията по вписванията няма вписано дружество  „Брокеридж – Христо Иванов” ЕООД. Има вписан едноличен търговец „Брокеридж – Христо Иванов” ЕТ, гр. София.

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес: http://www3.fsc.bg/ERiK/runner?lang=BG

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес: http://www.fsc.bg/Notifikacii-polucheni-v-KFN-bg-111    

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори и подаване на нареждания, включително предоставяне на парични средства, за сключване на сделки с финансови инструменти, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови активи и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно надзиравани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа (ФКИЦК).

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Закрила на труда и заетостта в малките и средни предприятия – във фокуса на сесията на МКТ в Женева
85% от новите работни места в Европа се създават от МСП, сочи изследване на Международната организация на труда Още
Бизнес делегация ще посети международното изложение за хранително-вкусова промишленост Silk Road International Food Exhibition Fair, Китай
БТПП е договорила с организаторите безплатни услуги за българските участници Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Патентното ведомство организира практически срещи във Варна и Стара Загора
Ще бъдат демонстрирани електронните услуги в областта на марките и промишлените дизайни Още
Първият заместник-председател на ЕК Франс Тимерманс идва в Русе
За трансграничен диалог с гражданите на България и Румъния Още
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
КФН: Предоставените финансови активи и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани, не са гарантирани от ФКИЦК
Инвестиционни услуги и дейности могат да бъдат предоставяни единствено от лицензирани дружества Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
НССЗ изготвя безплатно проекти на млади фермери
За кандидатстване по подмярка "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от новата Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ОЛАФ отчита сериозни резултати в битката за защита на парите на европейските данъкоплатци
България е на трето място в ЕС по брой приключени разследвания за измами със средства на Общността Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN