Брой 211 (468), 30-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП възрази срещу увеличаване на минималната работна заплата и тавана на осигурителния доход


Националният съвет за тристранно сътрудничество на заседанието си вчера обсъди проектите за 2014 г. на Закона за държавния бюджет, Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса, както и два проекта на закони за изменение на Кодекса за социално осигуряване.. Бе разгледан и проект на Постановление за увеличаване на минималната работна заплата (МРЗ) от 310 на 340 лв. от 1 януари 2014 г.

БТПП изрази принципна подкрепа към проектите на законите за държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване, като е с определени резерви към тях, както и към проекта на Закона за бюджета на Националната здравно осигурителна каса. 

Във всички изказвания на заседанието доминираше констатацията, че е необходима здравна реформа и „наливането“ на средства в тази нереформирана система няма да реши нейните проблеми. БТПП многократно е предлагала решение за подобряване на дейностите в здравеопазването. Подобни решения се съдържат в стандартите на GS1. В тази световна организация, която в България се представлява от БТПП, се разработват стандарти с приложение в здравеопазването. Те се основават на принципите на проследимост, уникална идентификация на отделните продукти, електронен обмен на данните, като се постига ефективност при разходването на средствата и също така има съществени ползи за обслужването на крайните потребители (пациентите). БТПП е готова да предостави подробна информация на всички заинтересовани в тази област и разчита на по-голяма активност от Министерството на здравеопазването и на Националната здравноосигурителна каса.

БТПП изрази несъгласие и по предложението за увеличаване на минималната работна заплата и счита, че то е необосновано. Обосновката на предложението с показатели като средна работна заплата и линия на бедност – не съответства на същността на МРЗ, а именно плащане за престиран труд. В този смисъл водещият показател трябва да бъде производителността на труда. 

Бе констатирано, че нито един показател в икономиката не дава основание за подобен ръст от 9.7% на минималната работна заплата. БТПП счита, че увеличаването на минималната работна заплата и увеличаването на тавана на месечния осигурителен доход ще препятстват ефекта от мерките за свиване на сивата икономика. 

Независимо от забележките и резервите на социалните партньори към проектобюджетите на държавата, на общественото осигуряване и Здравната каса за следващата година, те бяха внесени днес непроменени за разглеждане от Министерски съвет. Правителството одобри законопроектите и предлага на Народното събрание да ги приеме. Правителството определи нов, по-висок размер на минималната месечна работна заплата от 1 януари 2014 г. Той става 340 лв. при 310 лв. сега. Минималната часова работна заплата ще бъде 2,03 лв., докато в момента е 1,85 лв.

Становищата на БТПП по:

• Законопроект за държавния бюджет за 2014 г.

Законопроект за държавния бюджет за държавното обществено осигуряване за 2014 г.

Законопроект за бюджета на Националната здравно осигурителна каса за 2014 г.;   Приложение: Становище на БТПП относно възможности за използване на международни стандарти в здравеопазването  

Законопроект  за изменение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Атанас Мерджаров и група народни представители

Законопроект  за изменение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Сергей Станишев и група народни представители 

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП възрази срещу увеличаване на минималната работна заплата и тавана на осигурителния доход
На заседание на НСТС социалните партньори изразиха забележки и резерви към проектобюджетите на държавата, на общественото осигуряване и Здравната каса за следващата година Още
Българската бизнес делегация бе приета от зам.-министъра на планирането и инвестициите на Виетнам
Констатирани бяха общи виждания за активизиране на двустранната търговия и инвестиции Още
„ВАШАТА ЕВРОПА“ – портал за практическа информация за граждани и предприятия в Европейския съюз
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговските палати на Хасково и Одрин подписаха Анекс към Споразумението за сътрудничество от 1992 г.
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производствените цени са намалели с 3,5% за година
Свиват се производствените цени на храните Още
България е на 58 място от 189 държави в доклад на Световната банка за темповете на регулаторна реформа
Регион Европа и Централна Азия - втори след ОИСР по прилагане на добри бизнес регулаторни практики Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Българският институт за стандартизация предлага нов диск със стандарти „ISO 22000 - Системи за управление на безопасността на хранителните продукти”
Колекцията съдържа най-търсените стандарти, свързани с управлението на безопасността на хранителните продукти, на български език Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Научнопрактическа конференция „Предизвикателства при изграждането и експлоатацията на ПСОВ”
26 ноември 2013 г., Шератон София Хотел Балкан Още
Тайванска стопанска мисия в София
7 ноември 2013 г., Шератон София Хотел Балкан Още