Брой 211 (468), 30-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

„ВАШАТА ЕВРОПА“ – портал за практическа информация за граждани и предприятия в Европейския съюз


В условията на функциониращ европейски единен пазар и засилваща се интеграция, пред европейските граждани и предприятия непрекъснато се откриват възможности за извършване на трансгранични дейности. Независимо от това, за тези, които развиват международна дейност, различните администартивни процедура в държавите членки могат да се окажат сериозна пречка. В тази насока, европейските институции и администрациите в държавите-членки обединиха усилията си, за да улеснят мобилността на гражданите и предприятията и тяхното интегриране в Европа, чрез създаването на многоезичен единен информационен портал „Вашата Европа”.

Вашата Европа - предприятия" е платформата, обединяваща на едно място както обща информация, така и практически насоки за предприятията, който възнамеряват да извършват трансгранични дейности и да разширят бизнеса си в чужбина. Целта на инициативата е запознаването на заинтересованите лица със спецификите на администрациите и административните процедури на отделните държави-членки на ЕС. Бизнесът може да се възползва от предоставената практическа информация на европейско и национално ниво във връзка с единния европейски пазар, интернационализация, програми на ЕС за финансиране, европейски стандарти, както и срокове и разходи за стартиране на бизнес в други европейски страни.

В рамките на платформата „Вашата Европа- Граждани" гражданите също ще имат достъп до полезна за тях информация, засягаща техните права, възможности за работа и обучение, социално и здравно осигуряване и всичко, което трябва да знаят в случай на пребиваване в друга държава-членка на ЕС.

За максимално улеснение на европейските граждани и предприятия интерактивният портал “Вашата Европа“ предлага информационните си услуги на всичките 23 официални езика на Съюза.

За повече информация следвайте линка: http://europa.eu/youreurope/business/index_bg.htm

или се свържете с Европейски информационен и иновационен център в БТПП, Елеонора Карнаса, een@bcci.bg, тел.:02 / 8117 417, 8117 515.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП възрази срещу увеличаване на минималната работна заплата и тавана на осигурителния доход
На заседание на НСТС социалните партньори изразиха забележки и резерви към проектобюджетите на държавата, на общественото осигуряване и Здравната каса за следващата година Още
Българската бизнес делегация бе приета от зам.-министъра на планирането и инвестициите на Виетнам
Констатирани бяха общи виждания за активизиране на двустранната търговия и инвестиции Още
„ВАШАТА ЕВРОПА“ – портал за практическа информация за граждани и предприятия в Европейския съюз
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговските палати на Хасково и Одрин подписаха Анекс към Споразумението за сътрудничество от 1992 г.
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производствените цени са намалели с 3,5% за година
Свиват се производствените цени на храните Още
България е на 58 място от 189 държави в доклад на Световната банка за темповете на регулаторна реформа
Регион Европа и Централна Азия - втори след ОИСР по прилагане на добри бизнес регулаторни практики Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Българският институт за стандартизация предлага нов диск със стандарти „ISO 22000 - Системи за управление на безопасността на хранителните продукти”
Колекцията съдържа най-търсените стандарти, свързани с управлението на безопасността на хранителните продукти, на български език Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Научнопрактическа конференция „Предизвикателства при изграждането и експлоатацията на ПСОВ”
26 ноември 2013 г., Шератон София Хотел Балкан Още
Тайванска стопанска мисия в София
7 ноември 2013 г., Шератон София Хотел Балкан Още