Брой 211 (468), 30-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Производствените цени са намалели с 3,5% за година


Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2013 г. е с 0.2% под равнището от предходния месец. Това сочат публикуваните днес данни на Националния статистически институт (НСИ). 

През август производствените цени бяха с 0.2% над равнището от предходния месец.

Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 1.6%, и в преработващата промишленост - с 0.2%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение.

В преработващата промишленост намаление на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на хранителни продукти - с 1.9%, при производството на химични продукти - с 1%, и при производството на превозни средства, без автомобили - с 0.7%, а увеличение е отчетено при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1.4%, и при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 0.8%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2013 г. спада с 3.5% в сравнение със същия месец на 2012 година. Цените намаляват в добивната промишленост - с 8%, в преработващата промишленост - с 2.8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.9%.

Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо септември 2012 г. е отчетено при производството на основни метали - с 5.4%, при производството на хранителни продукти- с 2.3%, и при производството на химични продукти - с 2.1%. Увеличение на цените се наблюдава при обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 9.1%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 6.4%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 4.5%.

Общият индекс на цените на производител през септември 2013 г. няма изменение спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост - с 2.5%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.2%, докато в преработващата промишленост е отчетено увеличение с 0.2%.

По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 1.8%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 0.4%, а намаление е отчетено при производството на хранителни продукти - с 1.7%, и при производството на химични продукти - с 0.5%.

Общият индекс на цените на производител през септември 2013 г. спада с 4.2% в сравнение със същия месец на 2012 година.

В преработващата промишленост намалението на цените на производител е с 3.5% спрямо септември 2012 година. По-съществено намаление се наблюдава при производството на основни метали - с 10.3%, при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 3.7%, и при производството на хранителни продукти - с 2.4%, а увеличение е регистрирано при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 5.6%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 5.2%, при производството на напитки - с 3.4%, и при производството на превозни средства, без автомобили - с 2.4%.

Пълните данни  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП възрази срещу увеличаване на минималната работна заплата и тавана на осигурителния доход
На заседание на НСТС социалните партньори изразиха забележки и резерви към проектобюджетите на държавата, на общественото осигуряване и Здравната каса за следващата година Още
Българската бизнес делегация бе приета от зам.-министъра на планирането и инвестициите на Виетнам
Констатирани бяха общи виждания за активизиране на двустранната търговия и инвестиции Още
„ВАШАТА ЕВРОПА“ – портал за практическа информация за граждани и предприятия в Европейския съюз
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговските палати на Хасково и Одрин подписаха Анекс към Споразумението за сътрудничество от 1992 г.
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производствените цени са намалели с 3,5% за година
Свиват се производствените цени на храните Още
България е на 58 място от 189 държави в доклад на Световната банка за темповете на регулаторна реформа
Регион Европа и Централна Азия - втори след ОИСР по прилагане на добри бизнес регулаторни практики Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Българският институт за стандартизация предлага нов диск със стандарти „ISO 22000 - Системи за управление на безопасността на хранителните продукти”
Колекцията съдържа най-търсените стандарти, свързани с управлението на безопасността на хранителните продукти, на български език Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Научнопрактическа конференция „Предизвикателства при изграждането и експлоатацията на ПСОВ”
26 ноември 2013 г., Шератон София Хотел Балкан Още
Тайванска стопанска мисия в София
7 ноември 2013 г., Шератон София Хотел Балкан Още